Nästa sommar, den 21–27 juli, kommer jättearrangemanget O-Ringen i orientering till Kolmårdsskogarna. De uppskattningsvis 20 000 deltagarna kommer att flytta in i naturen under en veckas tid. Kommer gästspelet att påverka skogen och i så fall hur?

Frågeställningen var själva kärnan vid måndagens dialogmöte om hur vi umgås med naturen. Länsstyrelsen, Holmen Skog och O-Ringen 2019 stod som värdar för träffen i terrängen på en plats mitt emellan de båda naturreservaten Ågelsjön och Rödgölen. I storskogens vimmel syntes och hördes, bland andra, landshövding Elisabeth Nilsson, Holmen Skogs vd Sören Petersson, Svenska orienteringsförbundets ordförande Inge Blomberg, privata markägare samt representanter för Norrköpings och Finspångs kommuner liksom för Region Östergötland.

Hela mötet avslutades med att Tomas Öberg och Carin Rosander, generalsekreterare respektive marknadsansvarig för O-Ringen 2019, möttes i en orienteringduell i miniformat. Lite action efter en förmiddag av samtal och eniga uppfattningar och samtidigt en försmak av nästa sommars evenemang.

Artikelbild

| Carin Rosander på väg in mot den näst sista kontrollen vid uppvisningen i orientering i samband med måndagens dialogmöte om hur vi umgås med naturen.

John och Bertil Fröberg från Lotorp var två av skogsägarna på plats. Två av O-Ringens etapper kommer att beröra deras marker.

– Med lite skräckblandad förtjusning, menade Bertil Fröberg.

– Det är väldigt många människor som kommer att utnyttja skogen på en och samma gång. Å andra sidan vet vi att skogsfolket brukar kunna vistas i naturen på ett bra och hänsynsfullt sätt. Jag hade varit mera orolig om det hade varit 20 000 stadsbor. Vi uppskattar i alla händelser att vi har fått bra information och ett dialogmöte som det här betyder mycket. Vi kan i vår tur informera om hur vårt fortsatta skogsbruk kan komma att påverka bankartorna.

Under den första verbala ”duellen” under partytältets tak, medan reget föll bland stortallarna, möttes Elisabeth Nilsson, Sören Petersson och Inge Blomberg. Under moderatorn Björn Perssons ledning enades de tre om att skogen är ytterst värdefull av flera skäl, att den är rymlig nog för att alla ska få plats och att en bra dialog är en lämplig förutsättning för förståelse mellan olika behov och önskemål.

Artikelbild

| Carin Rosander framme vid kontrollen. Bara att sprinta vidare mot målet.

Länsstyrelsen förvaltar en stor del av Östergötlands 260 naturreservat och Elisabeth Nilsson beskrev hur det är ett sätt att skydda, förvalta och tillgängliggöra skogen. Sören Petersson menade å sin sida att det är lätt att naturreservaten blir för stora och att det är en ständig balansgång mellan hur stor del av skogen som ska brukas respektive skyddas. Däremot såg han inga större bekymmer med O-Ringens påverkan på naturen.

– Spåren kommer att växa igen, sa han.

Artikelbild

| Svenska orienteringsförbundets ordförande Inge Blomberg (till höger) försäkrar för markägarna Bertil och John Fröberg att O-Ringen ska göra minsta möjliga skada.

– Och alla springer inte på samma ställe. Det finns alltid ett vägval mellan kontrollerna som är bäst. Men alla hittar inte det.

Inge Blomberg ville att ännu flera skulle njuta av skogen inom ramen för orienteringssporten.

Artikelbild

| Landshövding Elisabeth Nilsson (till vänster) i samspråk med Regionens Eva Andersson.

– Målet är att riktigt rejält öka antalet orienterare. Inte minst bland nya svenskar.

O-Ringen 2019 delas mellan Norrköping och Finspång och de båda kommunerna representerades av Lars Stjernkvist, kommunstyrelsens ordförande, respektive Berit Magnusson, kommunfullmäktiges ordförande.

Artikelbild

| Lars Stjernkvist diskuterar skog och natur med Sören Petersson, vd för Holmen Skog.

– Vi är slarviga när vi beskriver Norrköping och glömmer lätt att vi är en betydande skogsstad, sa Lars Stjernkvist. Otroligt beroende av skogen.

Inte minst under O-Ringen.