"Situationen var på väg att bli akut"

När sophämtningen i Norrköping vid årsskiftet gick från en privat utförare till kommunala Nodra AB var det en del av den långsiktiga plan som innebär att kommunen själv vill sköta tjänsten. Det berättar bolagets ordförande nu efter gårdagens kritik från lokala företagare.

11 januari 2019 16:00

Läs mer: Företagare sågar kommunens vändning.

– När vi fick veta att bolaget som hade avtalet hade ekonomiska problem var vi tvungna att agera, säger Jan-Olov Johnson (S), styrelseordförande Nodra AB.

– De berättade för oss att de gjorde kraftiga ekonomiska förluster varje månad och att situationen var på väg att bli akut. Sophämtningen rullar året runt i tvåskift och vi vet inte hur det hade slutat om vi inte hade tagit tag i det här direkt, säger han.

Den privata utföraren kom till Nodra AB efter sommaren 2018 och förklarade att man hade ekonomiska problem och därför inte skulle kunna fortsätta till utgången av 2021 som det stod i avtalet.

– De hade lagt ett för lågt bud från början och det är ingen unik situation. Avfallshantering är en väldigt tuff bransch, säger Jan-Olov Johnson.

I december togs beslutet i Nodras styrelse om att överföra sophämtningen för 20 000 abonnenter från den privata utföraren till det kommunägda Nodra. Personal som kört sopbilarna följde med över till Nodra och beslutet ligger i linje med det kommunala bolagets långsiktiga strategiutredning.

– Vi har för avsikt att bedriva mer verksamhet i egen regi framöver, säger Jan-Olov Johnson.

– Men om man ser det i ett vidare perspektiv så har Norrköpings kommun förhållandevis ganska mycket verksamhet utlagt på entreprenad i jämförelse med många andra kommuner.

Nodras beslut var enhälligt och Jan-Olov Johnson understryker att styrelsens arbete inte vilar på ideologiska grunder utan följer aktiebolagslagen som reglerar dess arbete.

Läs mer: Stjernkvist efter kritiken: Vi löste ett akut problem.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ulla Ericsson