Särskild upphandling räddade semesterperioden

Inför sommaren upphandlades 43 sjukskötersketjänster i Norrköpings kommun via sex bemanningsbolag. Men de lyckades bara tillsätta 12 tjänster.