Som vi tidigare har berättat så investeras uppemot 300 miljoner kronor i Ljura bäck. Det något anspråkslösa vattendraget som sträcker sig från Ensjön ut till Motala ström via Lindö kanal har en större betydelse än vad många Norrköpingsbor kanske tror.

Den tio kilometer långa bäcken är nämligen ett effektivt motvapen mot eventuella översvämningar i framtiden. Dag Johansson, enhetschef vid Norrköpings kommun, förklarar.

– I likhet med andra städer vid vattnet, som London och Sankt Petersburg, så har vi med framtida översvämningsproblem i vårt arbete. Ljura bäck är en viktig del av det, säger Dag Johansson.

Artikelbild

| Här är skissen för en av de fyra nya parker som planeras. Den här blir vid Ringdansen i Navestadsområdet.

När Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, 2017 genomförde en översyn pekades Norrköping ut som ett av de 25 områden med betydande översvämningsrisk.

– När man tittar på framtida klimatförändringar så är översvämningar en realitet, det är inget abstrakt. Norrköpingsborna behöver inte gå och oroa sig för översvämningar, men vi som jobbar med det måste tänka på det.

I dagsläget fungerar dock inte Ljura bäck något vidare i sin roll att avleda vatten ut till Bråviken och förhindra översvämningar. Vattendraget kan inte hantera extremregn eller snösmältning. Som det ser ut i dag skulle flera områden i de södra stadsdelarna översvämmas vid mer extrema vattenmängder. Översvämningarna 2011 var ett tydligt bevis på det.

– Vår vision är att öppna upp Ljura bäck. Genom att skapa parker med vatteninslag kan överflödet svämma ut där, säger projektledare Maria Rothman.

Artikelbild

| Den ser inte så märkvärdig ut, men Ljura bäck har en stor betydelse för att förhindra översvämningar.

Under 1960-talet grävdes delar av bäcken ner. Nu vill kommunen öppna upp halva sträckan som ligger dold i kulvert, vilket motsvarar 1,5 kilometer. Därmed blir det fyra nya parker längs bäcken. Inspiration för parkerna hämtas från Strömparken, här ska man kunna doppa tårna, leka, fika och slappa.

Arbetet med att stärka upp Ljura bäck delas upp i sju olika deletapper. Redan till hösten, om kommunfullmäktige ger klartecken, ska arbetet påbörjas i området vid flygplatsen.

Artikelbild

| Ljura bäck sträcker sig från Ensjön till Motala ström vid Lindö kanal. Totalt är den en mil lång.

– Det här är en väldigt stor investering och det kommer ta tid, säger Anna Wejde, avdelningschef på mark- och infrastruktur.

I dagsläget finns det pengar för att genomföra första etappen. För att klara av hela Ljura bäck hoppas kommunen få hjälp med finansieringen.

Artikelbild

| Dag Johansson och kommunen jobbar redan nö för att förhindra framtida översvämningar.

– Det finns medel att söka och vi kommer att ha en dialog med fastighetsbolag och andra inom näringslivet då de ju också omfattas av arbetet, säger Anna Wejde.

Upprustningen av hela Ljura bäck beräknas ta 10–20 år.