Så kan invånarnas idéer bli verklighet

Medborgarförslag kan handla om väldigt olika saker. Förra året beslutades till exempel om förslag till sextimmarsdag för kommunanställda och om flytt av en skylt.

23 februari 2019 07:00

Förslaget om flytten av skylten fick tekniska nämndens godkännande. Det handlade om en skylt som visade vägen till Fyrby koloniträdgård och Charlottenberg, men stod skymd bakom ett alléträd. Nämnden höll med om att den behövde flyttas för att kunna fylla sin funktion. Kostnaden beräknades till max 5 000 kronor.

Sex timmars arbetsdag för kommunanställda skulle, enligt utredningen, kosta någonstans runt 1,2 miljard kronor. Det blev nej i kommunstyrelsen.

I medborgarförslag kan kommuninvånare presentera en idé och få den prövad. Av de mellan 60 och 90 förslag som kommit in per år de senaste åren är det ungefär en handfull som vinner kommunpolitikernas gillande.

Norrköpings Kommun bestämde att införa medborgarförslag på prov 2005 efter att en ändring i Kommunallagen några år tidigare gjorde det möjligt. Efter prövotiden fattades beslut om att permanenta systemet som alltså snart funnits i 15 år.

Helena Wetterhall är kommunsekreterare och hon har koll på de förslag som kommer in.

– Alla som är folkbokförda i kommunen har rätt att lämna förslag och man behöver inte vara 18 år. Vi har sett skolklasser och minderåriga som lämnat in förslag och det är jättekul, säger hon.

Alla förslag diarieförs och utreds.

Förslagen ska handla om sådant som kommunen bestämmer över. Därför skickades till exempel ett förslag om att även förtidspensionärer skulle få seniorrabatt på Östgötatrafiken just till Östgötatrafiken.

Avslag är det absolut vanligaste beslutet.

– Ibland kanske kommunen redan arbetar med frågan och då kan förslaget anses tillgodosedd, säger Helena Wetterhall.

Men också i det läget kan beslutet bli avslag.

Så blev det för förslaget om en bredare gång- och cykelväg till Vilbergen eftersom en ny detaljplan för området är på gång och tekniska nämnden såg det som sannolikt att den kommer att tillgodose förslaget.

Vad är de vanligaste ämnena för förslagen?

– Det handlar mycket om cykel-, bil- och gångtrafik och om ytterligare belysning

Vad kan man tänka på för att öka sannolikheten att det man föreslår ska gå igenom?

– Att man är tydlig i sitt förslag och enkelt beskriver vad man vill. Sedan är det förstås mycket som spelar in när man ska se till hela verksamheten, till övergripande mål, uppdrag och budget, säger Helena Wetterhall.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Gun Stenehall

Ämnen du kan följa