Professorer ska ge SMHI ökad tyngd

Den 1 september får SMHI en egen professor i klimatologi. Professor Erik Kjellström.

26 augusti 2018 09:00

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) ska både stärka och utveckla sin forskning genom att anställa fyra professorer. De ska verka inom meteorologi, hydrologi, klimatologi och oceanografi. Först ut bland professorerna är Erik Kjellström som tillträder sin nya tjänst nästa vecka.

– Det här känns förstås jättekul, säger professor Erik Kjellström.

– När SMHI får egna professorer höjer vi vår akademiska status och signalerar ökad tyngd bland annat i våra internationella forskningssamarbeten.

Erik Kjellström håller som bäst på att fundera över hur professorsinstallationen ska gå till och hur hans första föreläsning som professor ska bli. Men SMHI är ingen ny arbetsplats för honom. Erik Kjellström har jobbat 15 år på SMHI med klimatforskning.

– Jag fortsätter som forskare och ska lägga ännu mer tonvikt på internationella samarbeten, säger Erik Kjellström.

– Det är en viktig roll att bidra till att leda och utveckla forskningsmiljön på SMHI och jobba med vår fortsatta finansiering där cirka hälften av våra medel kommer från extern finansiering.

På SMHI finns över 100 forskare, från hela världen, och gruppen som Erik Kjellström arbetar i består av 25 personer. De jobbar främst med utveckling och tillämpning av numeriska klimatmodeller och ser på effekterna av klimatförändringarna.

– Vi vill bland annat forska mer om extrema väderhändelser, säger Erik Kjellström.

– Det finns inte så många studier specifikt för Sverige och jag vill exempelvis att vi jobbar vidare med att forska om extrema snöfall.

Eftersom professorstjänsten är helt ny får Erik Kjellström i viss mån på egen hand utforma den nya tjänsten. Både roligt och svårt tycker han.

–  Det känns utmanande och roligt att forma min nya yrkesroll, men det hade också varit bra att ha de tre andra på plats för att diskutera arbetsformer, säger Erik Kjellström.

Al Gores film "En obekväm sanning" 2006 och den statliga klimat- och sårbarhetsutredningen 2007 hjälpte till att sätta fokus på klimatforskningen och nu måste alla kommuner bli bättre på att klimatanpassa allt från ledningsnät till var och hur man bygger.

– Vi får kontinuerligt frågor från andra forskare och användare av klimatinformation, säger Erik Kjellström.

– Klimatforskningen verkar också i gränslandet mellan olika forskningsområden och vi vill bli ännu bättre på att dela med oss av data och information om klimat och klimatförändringar så att en forskare inom exempelvis byggteknik kan hämta viktiga fakta från de modeller SMHI tar fram.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ulla Ericsson