Påpekade fel – för fem år sedan

Efter 2012 års revisionsgranskning, som visade på brister i upphandlingar, har olika åtgärder gjorts. Ändå uppdagades nyligen allvarliga brister på IT-enheten.