Påfyllningen mot bränslemålet 2025

En tankbil kommer lastad. Med Wifuel LT. Nu inleder Eon provdriften med bioolja vid Navestads hetvattencentral. På onsdagen fylldes cisternen för första gången med det återvunna och förnybara bränslet.

14 mars 2018 19:30

Energileverantören Eon har som mål att all den egna produktionen ska ske med återvunnet och förnybart bränsle till år 2025. På onsdagen togs ännu ett kliv i den riktningen när man förberedde den tidigare oljeeldade Navestads hetvattencentralen – som förvisso ligger på Brånnestad-sidan – för drift med bioolja av vegetabiliskt ursprung.

Tankbilen, som svängde upp framför hetvattencentralen på onsdagsförmiddagen, fyllde på med 40 kubikmeter bioolja.

– Ett stort och viktigt första steg, konstaterade Jonas Vogel, projektansvarig för konverteringen från fossil olja till bioolja inom Eon Energilösningar.

– Nu ska vi provköra anläggningen i 40–50 timmar innan vi gör en miljömätning för att se hur det går och om vi måste göra några modifieringar. Så snart det är möjligt övergår vi till skarpt läge. Vi vill att pannan ska stå redo för driftsäsongen 2018–19. Det är inte minst viktigt med tanke på att vi planerar ett kort totalstopp på Händelö under 2019.

Navestads hetvattencentral stod klar 1974 och servade då enbart Hageby och Navestad. Numera är det en panna för reserv- och spetsproduktion, redo att tas i bruk för hela nätet i händelse av driftstopp eller när Händelö behöver "hjälp" vid särskilt sträng kyla.

Eon har sedan tidigare investerat tio miljoner kronor i uppgradering av hetvattencentralen och den nu påbörjade omställningen till bioolja kostar ytterligare fem miljoner kronor.

Biooljan, som närmast andäktigt fylldes på under onsdagen, kommer från restprodukter baserade på oljor från, exempelvis, raps, soja och solros.

– Den går inte att använda till så mycket annat, förklarade Mikael Sundström, representant för leverantören Wibax.

– Den fungerar till exempel inte som drivmedel för fordon. För det här ändamålet är den bra. Mer lättflytande än fossil olja och stelnar inte i kyla. Nackdelen är att den smörjer sämre.

Biooljan, kallad Wifuel LT, kommer med båt från mellaneuropeiska länder som Holland och Belgien. Norrköping är en av de svenska hamnar där den lossas och Wibax har sin lokala lagring på Slottshagen.

– Vi använder inte Navestad i daglig drift, förklarade Jonas Vogel.

– I snitt har den gått 200 timmar per år sedan starten 1974. Men det känns mycket bra att den nu blir en del av vårt stora mål på att enbart använda återvunnen bioolja till 2025.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Gunnar Hagberg 0768–408328

Ämnen du kan följa