Oron över att 1700-talshusen blir allt färre

En viktig del av Norrköpings kulturhistoria kan vara hotad när antalet byggnader med anor från 1700-talet och ännu tidigare stadigt blir allt färre. Nu återstår bara 37 så gamla hus i Norrköpings stadsmiljö.

26 februari 2017 10:00

Just nu pågår utställningen "Norrköping river" på stadsmuseet som, bland annat, tar upp hur rivningarna påverkar stadsmiljön och kulturarvet. I anslutning till utställningen får besökarna notera sina egna synpunkter i frågan på små gula post-it-lappar som sedan sätts upp på en av museets väggar.

En hel vägg är tätt lappad vid det här laget och åsikterna är många med "rädda kulturarvet" som ett sorts genomgående och dominerande tema.

Stadsantikvarie Hanna Domfors på Norrköpings kommun har tagit del av budskapen och ger många av de anonyma rösterna rätt.

– Ett hus från 1700-talet som försvinner i en sanering eller får förfalla är borta för alltid, säger hon. Det kan vi aldrig någonsin återskapa igen. Därför är det oerhört viktigt att vi vårdar och är rädda om dessa gamla byggnader som ännu återstår. Kanske till och med tillåter oss att utveckla de kulturhistoriska platserna.

– Nu har vi bara sammanlagt 37 1700-talshus kvar och antalet kan bli ännu färre på sikt. Trädgårdsmästarbostaden på Händelö gård står och förfaller och det finns en oro för vad som ska hända med det gamla kronospinnhuset när fängelset byggs om till bostäder.

Peter Carelli på Arkeologerna vid Statens historiska museer har samtidigt gjort en grundlig inventering av Norrköpings äldsta bebyggelse i samband med ett pågående bokprojekt om stadens tidigaste historia. Den handlar i första hand om bostadshus av trä och visar på ett dramatiskt tapp genom åren. När Nordiska museet gjorde en sammanställning i Norrköping åren 1944–47 fanns 103 bostadshus från 1700-talet bevarade i stadskärnan. 1971, vid nästa räkning, var siffran nere i 46 hus och i dagsläget landar den på 25 hus.

– Det handlar om ett kontinuerligt naggande i kanten, konstaterar Peter Carelli. Det blir rätt mycket när åren går.

Listan med 37 återstående byggnader bygger på en annan mätmetod och tar inte bara upp bostadshus i trä utan även stenbyggnader med varierad funktion. Som Johannisborgs slottsruin (från 1663) och kvarteret Ruddammen (1796) vid Nya torget som bland annat inhyste stadens fattigvård under 1800-talets senare del.

– Norrköping har alltid förändrats och ska fortsätta att förändras, säger Hanna Domfors. Samtidigt är det här alarmerande siffror man bör fundera över. Och kanske vara rädd om de få husen som ännu återstår. När Norrköping nu är inne i ett såpass expansivt skede med mycket nybyggande och förtätande av stadsmiljön är det viktigt att man samtidigt är särskilt uppmärksam på de riktigt gamla miljöerna. Ibland är det bara ren okunskap som ligger bakom rivningen av ett hus som kanske kunde ha bevarats.

– Mantrat i dag är förtätning. Men staden sanerade ju bort gyttret en gång i tiden för att skapa ordning och reda och för att få in ljuset mellan fastigheterna.

Hanna Domfors påpekar att hon, som stadsantikvarie, bara är rådgivande när det uppstår frågetecken i förhållandet mellan äldre miljöer och nya byggprojekt. Hon säger att hon strävar efter att alltid vara balanserad i sina råd.

Förslagen på de gula lapparna – allmänhetens röst – på stadsmuseet är desto mer rakt på sak.

"Riv inte", lyder en uppmaning.

"Lär er byggnadsvård istället", en annan.

– Vi har fått in jättemånga vettiga tankar, säger Hanna Domfors. Bara det att så många tycker till vittnar om att det är frågor som engagerar.

1700-talshusen

Antalet fastigheter från 1700-talet, och tidigare, blir allt färre i Norrköping. I dagsläget återstår dessa 37:

Hedvigs kyrka (från år) 1663

Johannisborgs slottsruin, tornet 1600

Kv Bergsbron, Bergslagsgården 1740

Kv Bergsbron, Skiöldska huset 1750

Kv Dalkarlen 1737

Kv Duvan 1770

Kv Drags, fängelset 1790

Kv Enväldet Ringborgska 1784

Kv Gamla bron, del av 1766

Kv Gamla Rådstugan Tvål-Jockes 1740

Kv Gamla Rådstugan, del av 1760

Kv Gamla Spinnhuset 1780

Kv Gamla Spinnhuset 1750

Kv Gamla Tullhuset 1784

Kv Gubben 1763

Kv Hemvärnet, Forsteenska 1750

Kv Knäppingsborg 1767

Kv Landskyrkan, Hörsalen 1789

Kv Lokatten 1768

Kv Lokatten 1789

Kv Lokatten 1740

Kv Renströmmen, Kuskbostaden 1760

Kv Renströmmen 1760

Kv Ruddammen 1796

Kv Spinnhuset 1780

Kv Spinnhuset 1750

Kv Sista supen 1730

Kv Stenhuset 1784

Kv Varvet 1750

Kv Vattenkonsten 1720

Kv Vattenkonsten 1784

Kv Väktaren 1770

Kvarnholmen, Holmentornet 1750

St Olai kyrka, 1767

St Olai, ”hörnbyggnad” 1767

St Olai, ”hörnbyggnad” 1767

St Olai, Torn 1767

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Gunnar Hagberg 0768–408328

Ämnen du kan följa