Nu sätts punkt för största muthärvan

Nu har Högsta domstolen satt punkt för den största muthärvan inom svensk statsförvaltning. HD meddelar inte prövningstillstånd.

22 november 2016 09:30

Det innebär att hovrättens avgörande står fast. Högsta domstolen tog inte upp målet, eftersom det inte anses vara av vikt för rättstillämpningen.

Svea hovrätt dömde huvudmannen Rolf Swenson, som tidigare var fastighetschef på Kriminalvården och dessförinnan på Rikspolisstyrelsen, till 3,5 års fängelse för grova mutbrott i tre fall och mutbrott i tre fall. Sammanlagt fälldes han till ansvar för mutbrott till ett sammanlagt belopp om drygt 23 mijoner kronor.

Svea hovrätt skärpte Stockholms tingsrätts dom så tillvida att fängelsestraffet förlängdes med fyra månader. Dessutom fälldes den tidigare fastighetschefen också för grovt mutbrott när det gäller upplägget för Norrlandsanstalterna, Tornet-projektet i Linköping och Skanskauppdraget, där han friades i lägre instans.

Enligt åklagarsidan handlar målet om närmare 40 miljoner kronor som orsakat förluster för staten på upp till en halv miljard kronor.

Vidare dömdes fastighetschefens gode vän Göran Henriksson för medhjälp till grovt mutbrott till 2,5 års fängelse. Han dömdes även till näringsförbud i fem år och ska solidariskt med företaget Henova betala 13,3 miljoner kronor till staten.

Arkitektföretagaren dömdes för grov bestickning till två års fängelse. Den fjärde åtalade, projekteringsföretagaren, dömdes för bestickning till villkorlig dom. Hovrätten beslutade även att Henova AB ska betala en företagsbot om tre miljoner kronor och ett annat bolag 600000 kronor.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Petronella Uebel