Nu är rivningen av skolan i full gång

Rivningen av Smedbyskolan är nu ett faktum. Grävmaskinens skopa bryter bort bit efter bit.

3 maj 2019 18:00

Just nu pågår rivningen av Smedbyskolan för fullt. En stor grävmaskin arbetar inne i den gamla skolbyggnaden. Men den stora skopan slås tak och väggar ned och läggs i stora högar. Snart är inget kvar av skolan som byggdes på 1960-talet.

– Vi räknar med att rivningen ska vara helt klar i mitten av juni, säger Daniel Ackermann som är kommunikationsansvarig vid Norrevo.

– Men sedan blir det ett uppehåll innan nybyggnationen kan starta.

Anledningen till uppehållet är att en ny detaljplan måste tas fram.

– Vi gör så pass stora förändringar. Bland annat tittar vi på en större sporthall. En bättre trafiklösning där man kan hämta och lämna sina barn ska göras och så vill vi göra en mer skyddad skolgård, säger Daniel Ackermann.

Under tiden som rivningen och uppbyggnaden av den nya Smedbyskolan pågår har eleverna fått flytta. Skolundervisning för de berörda eleverna sker nu i paviljonger vid Mirum Arena.

Totalt är det cirka 300 elever som berörs.

Någon exakt tid för när den nya Smedybskolan ska stå färdig vill man inte ge i nuläget med rådande omständigheter.

– Men vi siktar på byggstart kring hösten 2020.

Nybyggnationen av skolan kom till då inomhusmiljön i gamla skolbyggnaden hade allt för stora problem. Utöver det har kostnaden för drift och akut underhåll ökat kraftigt, enligt tjänstemännens utredning. Av den anledningen valde kommunen att satsa på en helt ny skolbyggnad.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Thomas Möller