Det är förslaget från den styrande Kvartetten inför nämndens beslut om nästa års budget.

Precis som alla andra nämnder ska vård- och omsorgsnämnden effektivisera motsvarande en procent av verksamheten under nästa år, men nämnden är en av dem som får behålla pengarna i sina egna verksamheter.

24 miljoner kronor ska sparas och det klaras om antalet timanställda minskas med drygt tio procent. I stället införs fler personalpooler som ska erbjuda fasta heltidstjänster.

– Det blir tryggare för de äldre och ger anställningstrygghet för medarbetarna, säger Irma Görtz (S), som är förste vice ordförande i nämnden.

Hur många fler pooltjänster det kan bli är oklart.

10 av de 24 insparade miljonerna ska gå till att utbilda personal.

Norrköping har, precis som många andra kommuner, svårt att rekrytera personer med rätt utbildning. Trots tydliga kompetenskrav finns här ungefär 500 personer som arbetar som undersköterskor, utan sådan utbildning.

– Många av dem är lämpliga, men saknar formell utbildning, konstaterar Eva-Britt Sjöberg (KD), ordförande i nämnden.

Nästa år ska 30 medarbetare kunna påbörja en grundutbildning, motsvarande halvvägs till undersköterska. Studierna sker på halvfart.

– Det motsvarar det vi återigen börjar prata om som vårdbiträde, säger Irma Görtz och ser utbildningssatsningen som ett sätt att stärka både kvalitén i verksamheten och medarbetarna.

Eva-Britt Sjöberg förklarar att tanken är att fortsätta utbildningen år för år.

Tre miljoner läggs på fem tjänster för bättre rehabilitering. Det handlar både om personer med funktionshinder och om äldre som kan behöva stöd i sin träning eller för att komma igång med den.

En måltidsinspiratör har varit ett treårigt projekt och nu vill Kvartetten fortsätta och göra det till en ordinarie verksamhet. Kostnaden blir 700 000 om året.

– Maten är viktig, men det är bara den som hamnar i magen som gör nytta. Hela måltidssituationen är betydelsefull. Måltidsinspiratören iakttar, ger råd och utbildar inom alla våra verksamheter, säger Eva-Britt Sjöberg.

En tekniknyhet ligger i investeringsbudgeten. Legitimerad personal, främst sjuksköterskor kommer att börja utrustas med mobila plattformar, som surfplattor, för att underlätta till exempel läkemedelshantering.

– Vi vet att det blir ett stöd, säger Eva-Britt Sjöberg.