Nödbostäder kan bli till permanenta

Här i Ljura hoppas Hyresbostäder få bygga nya hyresrätter om några år. Stadsplaneringsnämnden har lämnat ett positivt planbesked.

21 september 2018 06:00

Under alla de år som renoveringen av husen i Ljura pågick fungerade paviljonger, uppställda precis där Ljuragatan svänger vid spårvägsspåret, som evakueringsbostäder för hyresgäster. Den senaste tiden har paviljongerna använts som tillfälliga bostäder, men det är inte tänkt för någon längre period. Efter att paviljongerna tagits bort vill Hyresbostäder få bygga permananta bostäder här.

– Vi tycker att vi har visat att det går att ha bostäder här, säger Lars Löfgren, marknadschef på Hyresbostäder.

Om det kan bli två hus eller ett som går runt hela hörnet är för tidigt att säga. Det samma gäller våningsantalet.

– Vi hoppas i alla fall att det inte blir färre än 30 lägenheter och gärna fler, säger Lars Löfgren.

Hyresbostäder ser en efterfrågan på lägenheter i varierade storlekar, men framförallt på trerummare.

– Alla hus vi bygger måste ha möjlighet till kvarboende, säger Lars Löfgren, även om det inte är konceptet seniorboende man planerar för.

I veckan var ärendet om det som kallas planbesked uppe i stadsplaneringsnämnden. Det är första steget mot den detaljplaneändring som behövs. I handlingen till nämnden konstateras att man i det fortsatta arbetet behöver se över parkeringslösningar, bullersituationen och översvämningsrisken. Risken för föroreningar behöver också studeras eftersom det tidigare har funnits en kemtvätt i närområdet.

Om arbetet fortskrider som planerat beräknas en ny detaljplan kunna vara klar för beslut 2021.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Gun Stenehall

Ämnen du kan följa