Förslaget är att avslå den med hänvisning till juridik, men också med motiveringen att Norrköpings kommun är positiv till att ta emot ensamkommande barn.

Motionen, som är undertecknad av Sverigedemokraternas gruppledare Darko Mamkovic innehåller två förslag. Det första är att kommunen enbart ska ta emot ensamkommande barn som gått igenom en vetenskaplig, rättsmedicinsk undersökning och har full medicinsk dokumentation.

Det andra förslaget är att kommunen själv ska ta fram en lösning och metod för att utföra medicinska undersökningar för ensamkommande barn som hänvisas hit av Migrationsverket och saknar en sådan undersökning.

Socialkontoret konstaterar i en skrivelse att barn och unga har särskilda rättigheter enligt FN:s barnkonvention och socialtjänstlagen, och det är rättigheter som kommunen ska stå upp för i alla lägen.

När Migrationsverket bedömer att en person är under 18 år kan en kommun, enligt jurister på Sveriges kommuner och landsting, inte vägra att ordna boende och stöd enligt socialtjänstlagen.

Migrationsverket erbjuder en medicinsk åldersbedömning i oklara fall, men den är frivillig.

I socialkontorets utredning står att kommuner helt saknar kompetens för sådana bedömningar. Att bygga upp den skulle kosta och det anses omöjligt att bedöma den totala effekten på kommunens ekonomi.

När socialnämnden behandlade motionen ville alla partier, utom Sverigedemokraterna, att motionen ska avslås. Slutligen avgörs frågan av kommunfullmäktige.