- Timmermansgatan kan väl vara okej. Det är rätt nerslitet, säger Anna Sotkasiira Wik, men båda menar att de båda andra äldreboendena som nämnts
i sparförslaget, Hallegården i Skärblacka och Östergården i Åby, är bra och fungerande enheter.

Ordentlig analys
- Det finns andra äldreboenden att titta på som inte fungerar så bra i dag, anser Marianne Wigert.

Vad de nu vill är att det görs en ordentlig analys och att man ser till att behålla en hög kvalitet på de olika boendena. Ingen av dem har något emot trygghetsboenden, men anser att det dessutom behövs en god kvalitet på närservice.

- I Skärblacka skulle de i trygghetsboende få upp till 2,5 km till affären. Det är alldeles för långt, säger Marianne Wigert.

De är också tveksamma till om alla de som väljer trygghetsboende vill bo utanför staden. De kan lika väl vilja bo centralt.

Stort underskott
Likaså kan de tänka sig att verksamheten konkurrensutsätts och att små lokala aktörer tar över olika delar inom vård och omsorg. Tillsammans med övriga i alliansen lär de komma med ett eget eller kompletterande förslag till vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 15 oktober.

Då ska nämnden besluta om åtgärder för att klara sitt underskott, som beräknas till 25 miljoner kronor i år eller betydligt mer senare, om inget görs.