Ett 40-tal almar i Folkparken är döda och måste tas bort. De har drabbats av almsjukan – något som vi tidigare har skrivit om.

– Sjukdomen kom till Norrköping 2004, så vi har haft den ett tag, säger Johan Lewander, landskapsingenjör på Park och Natur.

Det är almsplintborrar, en slags skalbaggar, som ställer till det. Träden dör, och fram till nu har man mer eller mindre stått hjälplös.

Artikelbild

| Nedhuggna träd i Vasaparken förra sommaren efter att almsjukan slagit till.

– Men i dagsläget tas det fram ett vaccin med sprutor som kan fungera. Vi ska testa den metoden framåt våren, säger Johan Lewander.

Flera almar är angripna i andra delar av Norrköping. Bland annat utmed Ledungsgatan i Oxelbergen där det finns en allé med 88 almar.

– Av dessa är nio eller tio drabbade. Skulle alla försvinna kommer det se väldigt kalt ut. Det är inte roligt när de dör, helt enkelt.

Ett exempel där almsjukan slog hård är Vasaparken. Mer eller mindra samtliga träd togs bort 2016, och 2017 planterades nya. Det är viktigt att ha bredd på olika arter, för drabbas ett specifikt träd kanske de andra klarar sig.

På måndag påbörjas arbetet med att fälla de 40 almarna i Åbackarna. De döda träden måste tas ner för att de utgör en säkerhetsrisk. Stora grenar kan falla ner och skada någon, och träden kan blåsa omkull.

– Det finns mycket alm i slänten, så i vissa partier kommer hela övre trädskiktet att försvinna.

Det är stora träd, så risken finns att det ser kalt ut. Och det tar 30–40 år för träd att växa till sig ordentligt.

Fler almar är smittade, men just nu finns inte ekonomi i att fälla dem.

– Det finns även sjuka träd vid södra sidan av Kneippen.