M vill riva upp riktlinjen

För fyra år sedan fattades beslut om en ny riktlinje för boendestöd – som man började arbeta efter först i år. Den nya riktlinjen är anledningen till omorganisationen, menar Moderaterna, som nu vill riva upp den. Men de får inte något stöd från övriga partier.

17 oktober 2018 18:00

Riktlinjen innebär bland annat att boendestödjarna även ska utföra sådant som hemtjänsten normalt sköter för att de som har boendestöd ska slippa många olika personer i sitt hem. Beslutet om den nya riktlinjen fattades av en enig Vård- och omsorgsnämnd 2014. Men nu vill Moderaterna riva upp den. De menar att det är den nya riktlinjen som är anledningen till underskottet som gör att man nu måste göra om organisationen.

– Jag kan bara konstatera att tidigare har man klarat budget utifrån hur det var organiserat då, säger Roger Eklund-Åkesson (M), tidigare ledamot i Vård- och omsorgsnämnden och nu bland annat ledamot i kommunens råd för funktionshinderfrågor.

Läs mer:20 personer omplaceras då boendestöd görs om

Omorganisationen kommer innebära en kvalitetsförsämring, menar han.

– Vissa av de som nu får beskedet att de ska sluta har närmare 30 års erfarenhet inom psykiatrin. Jag kan förstå LAS men likförbaskat är det lika mycket kompetens som försvinner.

Läs mer:De vill stoppa omorganiseringen

Han är positivt inställd till det planeringssystem, TES, som på senare tid införts inom boendestöd.

– TES är jättebra, men det måste också finnas en acceptans för att det är spilltid.

Men han tror inte på att dela in teamen efter geografiska områden som en lösning.

– De utgår från att det kommer spara restid men jag ser inte att det kan kapas så mycket restid.

Eva-Britt Sjöberg (KD), ordförande i Vård- och omsorgsnämnden menar dock att den geografiska indelningen är en bra lösning.

– Genom mindre tid för transporter mellan olika personer med boendestöd hinner personalen hjälpa fler och vi tar bättre vara på kompetensen.

Moderaterna fick nyligen avslag på sitt förslag om att riva upp riktlinjen, men enligt Roger Eklund-Åkesson kommer de lägga ett nytt förslag. Dock kommer detta ske först efter att den nya organisationen är verkställd den 26 november.

Men Eva-Britt Sjöberg ser ingen anledning till att ändra något.

– Vi tog ett enigt beslut i nämnden för flera år sedan, men det verkställdes inte då. Nu genomförs det och vi ska naturligtvis följa utvecklingen och göra utvärderingar för att se om något behöver justeras. Men jag ser inte idag något som talar för att inte genomföra förändringen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa