Det anser Socialstyrelsen som vill att läkaren överhuvudtaget inte ska få skriva ut narkotikaklassade läkemedel i fortsättningen.

 

Socialstyrelsen yrkar dessutom på att läkaren ska få en tre år lång prövotid som läkare.

 

Går Hälso- och sjukvårdens ansvarnämnd, HSAN, på den linjen kan han få svårt att arbeta som allmänläkare.

 

Det är HSAN som fattar beslutet. I väntan på det kan läkaren fortsätta att arbeta som vanligt vid den vårdcentral där han är anställd. Socialstyrelsen tänker inte begära några begränsningar för honom i väntan på det slutliga beslutet.

 

- Det är ur rättssäkerhetsaspekt. De inskränkningar vi yrkar om berövar i praktiken allmänläkaren hans arbete. Därför föreslår vi inte att de görs interimistiskt, säger Socialstyrelsens Hans Yngve, inspektören som utrett läkaren.

 

Inte bara sonen
Det är inte bara läkarens son som fått mer än lovligt generösa utskrivningar av narkotikaklassade tabletter. Socialstyrelsen har hittat ytterligare åtta patienter. Alla vid samma vårdcentral.

 

- Det handlar inte bara om överförskrivning av de narkotikaklassade läkemedlen utan också om att läkaren varit oskicklig och grovt oskicklig i sitt utövande.

 

 

Socialstyrelsen ser det som speciellt allvarligt att läkaren föll till föga för den missbrukande sonens hot om att ta sitt liv.

 

Grovt oskickligt kallar de läkarens agerande och menar att läkaren i stället för att rädda sonens liv har utsatt honom för en direkt livshotande behandling.

 

Läs mer om det här i torsdagens Norrköpings Tidningar.