- Vi tycker det är för jäkligt. Vår besvikelse går inte att beskriva i ord. Det känns som de håller honom om ryggen. Vad ska en läkare egentligen göra för att bli av med legitimationen? undrar Ann Björling, Föräldravärket som är en stödförening för anhöriga med vuxna barn som missbrukar.

Hon har svårt att förstå det beslut som Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd fattade i torsdags. Ansvarsnämnden anser till skillnad mot Socialstyrelsen att läkarens behörighet att skriva ut narkotiska preparat inte ska dras in. Detta trots att hans handläggning av fem patienter bedöms ha varit grovt oskicklig, eftersom han på ett passivt sätt fortsatt skriva ut beroendeframkallande läkemedel och brustit i dokumentationen.

När det gäller förskrivningen av sammanlagt 700 lugnande, narkotikaklassade tabletter till sonen under några veckors tid under hösten 2009 konstaterar Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd att den utgjorde en stor risk för sonens liv och hälsa, speciellt med tanke på att läkaren själv uppgett att patienten då hade självmordstankar.

Att i det läget förskriva mediciner som kan användas i förgiftningssyfte är att allvarligt åsidosätta patientsäkerheten. I stället borde han ha tagit ställning till om vårdintyg och läkarintyg för ett tvångsomhändertagande eftersom fara för livet förelåg, skriver Ansvarsnämnden.

- Sonen höll nästan på att dö. Att då göra som läkaren gjorde är nästan som medhjälp till mord. Det är konstigt att han får behålla förskrivningsrätten av narkotikaklassade läkemedel efter det här, säger Ann Björling.

Ansvarsnämndens motivering till att låta doktorn behålla sin behörighet att skriva ut narkotiska preparat är att de fel som förekommit inte är av en sådan svårighetsgrad eller omfattning att de är att bedöma som ett missbruk av behörigheten.

Nämnden stannar vid att föreskriva honom en prövotid på tre år.

- Det innebär att socialstyrelsen håller kontakten med doktorn under den tiden och gör de kontroller som behövs, säger Ingela Eckerberg, handläggare vid hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.

För att förskrivningsrätten skulle ha dragits hade det enligt henne, krävts att det skulle ha förelegat påtaglig oaktsamhet. Men vad det innebär kan hon inte gå in på eftersom det bedöms från fall till fall.

- Nu när han har Socialstyrelsen ögon på sig kan han inte fortsätta skriva ut narkotikaklassade preparat till sin son eller ägna sig åt andra oegentligheter, säger Ingela Eckerberg.