Kulorna avslöjar stadens ryssförsvar

Pistolkulor och spritfabriker. Utgrävningarna i Inre hamnen ger rena Al Capone-vibbarna om man för ett ögonblick bortser från fyndens historiska värde. Men resterna av det gamla Kronobränneriet och spåren efter rysshärjningarna duger förstås gott ur ett arkeologiskt perspektiv.

3 oktober 2018 21:00

De omfattande arkeologiska utgrävningarna på Kolkajen i Inre hamnen – den till ytan största stadsarkeologiska insatsen i Norrköping någonsin – fortsätter med oförminskad hastighet och fynden i marklagren duggar tätt. Vi har vid flera tillfällen under året rapporterat om de enskilda upptäckterna och spåren av den statligt kontrollerade brännvinstillverkningen i Kronobränneriet på Kolkajen har hela tiden varit ett av de givna fokusområdena för arkeologerna.

Nu har i stort sett hela Kronobränneriet grävts fram.

– Det handlar om sprittillverkning i omfattande industriskala, säger Magnus Stibéus från Arkeologerna, en del av Statens historiska museer.

– Samtidigt är det intressant att upptäcka vilken begränsad fixhändelse hela tanken med kronobrännerierna i Sverige var. Staten ville ha monopol på sprittillverkningen och Kronobränneriet just här i Norrköping kom igång runt 1780. Tio år senare upphörde hela satsningen. Över hela Sverige. Ett stort fiasko för staten egentligen.

Verksamheten var ändå stor, inte minst i Norrköping, så länge den varade. Utgrävningarna visar att bara bränneribyggnaden var 800 kvadratmeter stor i två våningar och låg parallellt med hamnbassängen. Dessutom bestod verksamheten av en magasinsbyggnad på 750 kvadratmeter, pumpverk, smedja, stall, ekonomibyggnader och ett boningshus.

– Själva bränneriet revs ganska snart efter nedläggningen. Materialet återanvändes och fick nya funktioner, säger Magnus Stibéus.

Arkeologerna har nu lyckats frilägga hela bränneriets grund och spåren efter, exempelvis, rumsindelningen och ugnarnas placering är lätta att se även för en lekman.

– Allt ska dokumenteras innan hela området täcks över igen, säger Magnus Stibéus.

– Om några dagar kommer det inte att finnas ett spår kvar.

Samtidigt som Kronobränneriet har tagits fram, har arkeologerna fortsatt att jobba på Skeppsholmen, ännu en liten bit längre ut i hamnen. Upptäckten av pistolkulor av bly i bottenlagren vittnar om ett fåfängt försvarsförsök när den övermäktige ryssen anföll Norrköping 1719. Arkeologerna har hittat ett 25-tal kulor.

– Enligt experter är det inte rysk ammunition. Norrköping försökte försvara sin stad så gott det gick med pistoler, säger Magnus Stibéus.

Torsdagsvisning

Sugen på att titta närmare på utgrävningarna i Inre hamnen med fokus på bland annat Kronobränneriet? På torsdag den 4 oktober har Arkeologerna allmän visning av utgrävningarna och av de fynd som har gjorts. Fyndplatserna i Inre hamnen öppnas för allmänheten.

Mer information på www.arkeologerna.com

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa