– Vi har inte tagit något aktivt beslut, men det låg ju underförstått i de tidigare besluten att det skulle vara tidsbegränsat, säger Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelsens ordförande.

Han beskriver projektet som framgångsrikt.

– Under åren har verksamheten varit en av de åtgärder som bidragit till att vi fått det lugnare i Norrköping och fått ett antal personer att välja en annan väg än kriminalitet och droger.

Den bilden ger också kommunalrådet Karin Jonsson (C), som varit inblandad i sin roll som ordförande för områdesdelegationen.

– Alla som varit med i projektet har inte lyckats, men de flesta och då är det väl investerade pengar, säger hon.

Nu väntar kommunen snart på slutrapporten från iCreate.

Läs mer: Klart: ICreate får en miljon kronor.

Det var 2016 som kommunen skrev avtal med iCreate Dreams AB om att bidra med pengar till projektet Stepping stone. Det skulle ge ungdomar möjlighet att bryta med sin kriminella bakgrund och försörja sig på laglig väg. Avtalet gällde två år, med möjlighet till ett års förlängning, och kommunen bidrog med en miljon kronor per år.

Vi kunde 2017 avslöja att en deltagare fortsatt begå brott när han var med i projektet. Den personen fick lämna verksamheten.

Polisen var kritisk mot att myndigheten inte togs med i projektet.

Våren 2018 valde kommunen att förlänga projektet med ett år, i linje med avtalet.

Läs mer: Kommunen kan bryta avtalet.

– När man gör saker som ingen annan har gjort och prövar okonventionella saker utsätter man sig för kritik. Vi lyssnade på kritiken och skärpte kraven på uppföljning och stramade upp regelverket, säger Lars Stjernkvist nu.

Han tycker att han kan försvara de beslut kommunen fattade, utifrån hur situationen i Norrköping var då.

– Kan iCreate få fem personer att lämna droger och grov kriminalitet så får vi en tryggare stad, säger han.

– Även om polisen har varit kritisk mot en del som vi gjort så beskriver de i dag en situation som är mycket lugnare, fortsätter han.

När avtalet snart löper ut ser det ändå inte ut att bli någon fortsättning på kommunens stöd.

Varför inte om verksamheten har varit så framgångsrik?

– De akuta insatserna mot grovt kriminella kan mera växlas över till förebyggande insatser, säger Lars Stjernkvist och räknar dessutom med att de erfarenheter som projektet gett kommer att leva vidare.

Patric Hedén i iCreate förklarar att han inte hinner prata med oss om projektet och avtalet med kommunen.

– Men vi har inte fått till oss något annat än att det avslutas, säger han.