Klart: Fem års fängelse

Det fem år långa fängelsestraffet mot den 63-årige spanjor som åtalats för en rad grova stölder av klenoder i kyrkor runt om i landet står fast.

8 januari 1916 07:48

Nu har Norrköpings tingsrätts dom mot mannen – som åtalats for stölder av unika, medeltida föremål bland annat från Tidersrums och Rönö kyrka – prövats i högre instans.

Hovrätten fastställer tingsrättens dom, med undantag för en punkt som gäller skadestånd eftersom Länsförsäkringar i Halland återkallat sin talan.

– Jag är nöjd med domen. Hovrätten har kommit fram till samma inställning som tingsrätten. Det viktiga är att man accepterat vår bevisning, säger kammaråklagare Henrik Attorps, Internationella åklagarkammaren i Stockholm.

Den dömde 63-åringen är dock missnöjd med domen.

– Han är inte nöjd med hovrättens bevisvärdering och vill överklaga domen till Högsta domstolen. Det kommer jag att hjälpa honom med, säger advokat Mats Tornéus, som försvarar 63-åringen.

Henrik Attorps har ingen synpunkt på det, men konstaterar att Högsta Domstolen bara tar upp fall som kan ha ett prejudicerande värde.

– Det har jag svårt att se att det här skulle ha, säger Henrik Attorps.

Den 8 december inleddes den fem dagar långa rättegången i Göta hovrätt sedan såväl 63-åringen som åklagarsidan överklagat tingsrättens dom. Hovrätten har tagit del av samma bevisning som tingsrätten – den muntliga bevisningen i form av uppspelningar av tingsrättens ljud- och bildupptagningar. Därutöver har tilläggsförhör med den tilltalade och ytterligare ett vittne hållits.

Hovrätten drar, efter en sammanvägd bedömning av bevisningen, slutsatsen att det är bevisat bortom rimligt tvivel att 63-åringen dels varit delaktig i var och en av stölderna. Dels att han utan tillstånd låtit föra ut föremål från Sverige, i den omfattning som tingsrätten kom fram till, och att det ska bedömas som grov smuggling.

De invändningar som 63-åringen anfört om att en polisman, som utrett brotten, ljugit under ed i tingsrätten och förvanskat den tekniska bevisningen har inte fallit i god jord. Hovrätten konstaterar att det inte finns något som talar för att polismannen ljugit vid förhöret i tingsrätten eller att den digitala bevisningen som lagts fram inte skulle vara tillförlitlig.

Hovrätten anser även att mannen ska dömas för brott mot utlänningslagen och beslutade att mannen ska vara fortsatt häktad tills fängelsestraffet verkställs.

63-åringen dömdes redan 2006 till sex års fängelse och livstids utvisning för liknande grova stölder och grov smuggling av kulturföremål.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
PetronellaUebel