"Kan samarbeta med både S och M"

Darko Mamkovic tror att Sverigedemokraterna skulle kunna samarbete både med Moderaterna och Socialdemokraterna och han förklarar varför han principiellt är emot ett tiggeriförbud.

2 juni 2018 11:00

– Det låter kanske konstigt, men jag tycker att staten kan lösa det här. Att förbjuda tiggeri är inte lösningen, men som det ser ut nu, när staten inte vill ta hand om det, kan det vara en nödlösning, säger han.

Han hänvisar till Schengenavtalet. Där står att EU-medborgare har rätt att vistas tre månader i ett annat EU-land utan att det får ställas krav på visum eller möjlighet till försörjning. De som tigger visar att de inte kan försörja sig och förbrukar rätten, anser han.

Under våren har Darko Mamkovic på debatt- och insändarsidor kritiserat den styrande Kvartetten bland annat för bristen på parkeringsplatser i Norrköping och för målet om att kommunen ska växa.

För drygt ett år sedan tog fullmäktige en ny parkeringsnorm, som innebär ett sänkt krav på parkeringsplatser vid nybyggen. Sverigedemokraterna yttrade sig inte alls under debatten och reserverade sig inte heller mot beslutet. När översiktsplanen med bland annat tillväxtmålet och en prioritering av gång- cykel- och kollektivtrafik togs förra sommaren, uttalade Darko Mamkovic vissa tvivel, men reserverade sig inte mot beslutet.

Om man inte reserverar sig står man väl bakom beslutet?

– Det stämmer. Men jag vet att jag inte kan få min vilja igenom och har valt att inte hela tiden gå emot. Man har ju ändå lite funderingar om att samarbeta med någon. Jag har börjat fundera lite på när det är värt att ta strider och om jag gör det vill jag ha ett eget förslag.

Att Sverigedemokraterna skulle få egen majoritet i höst är inget han tror på.

– Men jag tror att vi skulle kunna samarbeta både med Socialdemokraterna och Moderaterna på kommunal nivå. Vi är eniga i många, många frågor.

Han tror att de flesta ser Moderaterna som det mest sannolika samarbetspartiet och det är också dem som SD allra oftast stöder när S och M tycker olika.

Ett samarbete skulle kräva att SD få genomslag för sin politik, förklarar han.

– Många beklagar sig över att vi bara pratar invandring, men det är som ett paraply som alla områden påverkas av.

Ensamkommande unga nämner han också. SD har motionerat om att kommunen ska säga nej till att ta emot flera, utan att få stöd från de andra partierna.

Nästa mandatperiod tycker han att det är viktigt att ta reda på om bidragssystemet missbrukas och att räkna ut vad invandringen kostar.

Under den nya mandatperioden ska det till exempel fattas beslut om kommunalskatten.

– Jag är för en skattesänkning, men det är omöjligt nu när vi har så många arbetslösa som går på bistånd.

Nu diskuteras ett återinförande av de centrala resursgrupperna, som avvecklats – är du för eller emot sådana grupper för elever som behöver mycket stöd?

– Det beror på vilka barn vi pratar om. Extra behov har fått väldigt bred innebörd. Har du en diagnos är det bra med sådana grupper, men det ska inte vara för nyanlända elever, även om de naturligtivs också behöver hjälp.

Enligt ett färskt beslut i riksdagen kan kommuner snart låta äldre få en del hemtjänst, utan att det görs en formell biståndsbedömning först. När vi träffas har beslutet ännu inte fattats och Darko Mamkovic känner inte till förslaget, men när han hör vad det gäller vet han direkt vad han tycker.

– Jag säger ja.

I valet 2014 var Darko Mamkovic sjunde namnet på SD:s listan till kommunvalet. Två av dem som stod före honom på listan och en som stod efter har sedan dess uteslutits ur partiet, bland annat efter att de gjort uttalande om flyktingbarn och hånat paralympier.

Olle Felten var första namnet på kommunlistan 2014. Han har lämnat partiet och gått med i det nystartade partiet Alternativ För Sverige, AFS, som i år enbart ställer upp i riksdagsvalet.

Vad ser du som den största skillnaden mellan SD och AFS?

– Ärligt talat vet jag inte så mycket. Jag har inte kollat upp det.

Uteslutningar och partibytande medlemmar har gjort att SD har haft svårt att fylla alla stolar på en del av fullmäktiges sammanträden.

Vad tror du väljarna tycker om det?

– Naturligtvis kan de undra vad vi håller på med. Men å andra sidan kan de tänka att "OK, bra, de tar hand om problemen".

Sedan Sverigedemokraterna kom in i fullmäktige har partiet skrivit många motioner, men hittills inte fått igenom någon hel motion.

Vad tycker du att SD har bidragit med den här mandatperioden?

– Jag tror att vi har påverkat en del. Jag bläddar i våra gamla motioner och ser att de kommit tillbaka från andra partier senare, till exempel det här med äldreombudsman som Liberalerna vill ha nu. Jag tror att vi påverkar på ett inte så synligt sätt.

SD i Norrköping Darko Mamkovic

I valet 2002 fick SD 1,1 procent av rösterna, vilket inte räckte för en plats i kommunfullmäktige.

I valet 2006 fick partiet 2,7 procent, vilket räckte till två av de totalt 85 mandaten i fullmäktige och partiet kom in för första gången. Efter en kort tid stod båda stolarna tomma efter avhopp.

2010 fick Sverigedemokraterna 5,2 procent av rösterna och fyra mandat.

2014 fick partiet 11,7 procent av rösterna och tio mandat. Störst var partiet i valdistriktet Vilbergen södra med 18,6 procent av röstern och minst i distriktet Rådhuset med sex procent.

I årets kommunval ställer partiet upp med en lista med 41 namn – 61 procent män och 39 procent kvinnor. Medelåldern är 51 år. Yngst är 19 och äldst 83 år.

Ålder: 50 år.

Född: Belgrad i nuvarande Serbien.

Bor: I Skärblacka.

Kom till Norrköping: 1994 en kort tid och återvände 2012.

Största skillnaden nu och då: "Som dag och natt." 1994 beskriver han som att det fanns en trygghet i Norrköping, inga slagsmål, inga bråk. "Nu brinner bilar."

Engagemanget väcktes av: Stockholmsförorten Vårby gård, där familjen bodde och dottern var nästan ensam i klassen om att ha en svensk förälder och läraren pratade dålig svenska.

Kommunpolitiska uppdrag: Ledamot i fullmäktige och kommunstyrelsen.

Hjärtefråga: Migrationspolitik och integration.

Ord som beskriver dig: Ärlig improvisatör.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Gun Stenehall

Ämnen du kan följa