Det är dagen efter att det blev känt att han skulle sluta som chef för museet. En arbetsplats som han hade ambition att komma tillbaka till. Nu blir det inte så. Han blir kvar på kultur- och fritidskontoret där han kommer arbeta med utredningar och remisser underställd kultur- och fritidsdirektör Maria Modig.

– Det stod klart ganska snabbt att det skulle vara svårt att vara kvar på Stadsmuseet. Så det passar mig rätt bra att vara kvar här. Jag är 62 år nu och hade tänkt gå i pension någon gång, säger Bror-Tommy Sturk.

Så du ser det inte som ett misslyckande att du inte kan komma tillbaka?

– Jag känner ingen bitterhet eller ilska. Skulle jag det? Det var naturligt att jag slutar. Jag hade ändå tänkt sluta när mitt förordnande gick ut 2021. Det viktiga är att de förändringar som Stadsmuseet behöver gå igenom genomförs. Jag kommer bland annat att vara någon slags "senior advisor" till den tillförordnade chefen. Det kommer att behöva ske besparingar och det har jag redan börjat att utreda, säger han.

Så du anser inte att du blivit tvingad bort från din post som chef?

– Nej. Det var mitt eget förslag att jag slutar. Som det är nu kunde jag inte komma tillbaka. Men läget kvarstår. Politikerna vill att det sker besparingar. Det har inte förändrats. Även om jag inte är kvar som chef. Min ambition som chef för museet var att genomföra förändringar så att en ny chef inte skulle få det över sig när den börjar ett nytt förordnande. Nu blir det inte så, säger Bror-Tommy Sturk.