Inre hamnen - så ser det ut nu

Är du nyfiken på hur arbetet går med Norrköpings nya stadsdel? Då kan vi meddela att såhär långt går arbetet med Inre hamnen enligt planerna.

25 juni 2019 18:00

– Det går bra och vi har inte stött på några oförutsedda bekymmer än, säger Fredrik Wallin, projektledare för Inre hamnen.

Fredrik Wallin berättar om tre huvudområden som man arbetar med i nuläget: Kanonparken, förstärkning av gångstråket mellan Inre hamnen och Hamnbron samt arbetet med att ta bort förorenad mark vid gasverket.

– Mest påtagligt just nu är att vi bygger Kanonparken öster om Packhusgatan. Gångstråket längs Saltängsgatan görs i ordning för att göra det lättare för fotgängare och cyklister att ta sig mellan den äldre staden och nya stadsdelen, säger Fredrik Wallin.

I närheten av det pågående arbetet med gångstråket och Kanonparken ligger det gamla gasverket.

– Vi har satt igång förberedelserna för sanering av gasverkstomten, vilket är en av de största tekniska utmaningarna just nu. Det kommer ta upp till ett halvår innan vi kan se om vi behöver göra på något annat vis med saneringen av gasverket, men än så länge ser det bra ut, säger Fredrik Wallin.

Utöver saneringen av gasverket ser Fredrik Wallin det kommande beslutet från Mark- och miljödomstolen som den största utmaningen.

– I slutet av augusti ska vi ha förhandlingar med domstolen angående tillåtelse att bygga kanalerna och kajen,

i oktober hoppas vi få beslutet från domstolen, säger Fredrik Wallin, han tillägger att det bygget i sådana fall kommer att vara en stor utmaning rent byggtekniskt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Karoline Montero Araya

Ämnen du kan följa