Ingen vet hur många som är beroende

Det är ingen idé att jaga läkarna som skriver ut tabletterna eller att tvinga missbrukarna till avgiftningen.

24 mars 2010 00:00

Det säger Stefan Borg, chef för landstingets Beroendecentrum i Stockholm. Han är läkare med många års erfarenhet av missbruksvård. Man måste ha något att erbjuda. Något som får den som är tablettberoende att själv vilja trappa ned.

 

- Speciellt dom vi kallar för kepsgenerationen behöver kvalificerad vård för att komma vidare.

 

Kartlägger missbruket
Just nu leder Stefan Borg arbetet med att kartlägga hur utbrett läkemedelsmissbruket egentligen är i Sverige. Det gör han tillsammans med representanter från bland annat Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet i en underutredning till den stora statliga Missbruksutredningen som ska vara klar i höst.

 

Enmansutredaren Gerhard Larsson menar att det i dag saknas specifik utbildning om missbruk och beroende bland läkare och andra som möter missbrukarna i sitt arbete.

 

Gerhard Larsson vill därför att bland annat en särskild läkarspecialitet med inriktning på beroendemedicin skapas, något som inte finns i Sverige, däremot i en del andra länder inom EU

 

250 000 missbrukare
Att 900 000 svenskar är alkoholister eller riskerar att bli det är en beräkning som inte är speciellt ifrågasatt.

 

Att 250 000 svenskar skulle vara läkemedelsmissbrukare är däremot en betydligt mer kontroversiell uppgift. För när ska beroendet ses som långvarig medicinering och när ska det ses som rent missbruk. Inom sjukvården är uppfattningen att det bara är en liten del som är verkliga tablettmissbrukare.

 

Livsfarligt sluta tvärt
Missbruksutredningens huvudsekreterare Hans Wiklund tycker att läkarnas förskrivning är en jätteintressant fråga.

 

- Läkarnas kunskaper om missbruk kan öka. Speciellt hos allmänläkarna på vårdcentralerna som kan lite om mycket, men saknar specialistkunskap om beroende och missbruk.

 

- Det är inte många som har kunskaper om att hantera nedtrappning av missbruk, något som kan vara förenat med stora risker.

 

Att sluta tvärt med vissa slags bensodiazepiner kan vara livsfarligt.

 

Nedtrappningen lämnas åt patienterna själva. I bästa fall finns specialistvård som hjälp.

 

- Men det är bara på ett fåtal platser i landet. Stockholm och Göteborg, men även Norrköping är sådana platser, säger Hans Wiklund.

 

Mer till kvinnor
Den första uppgiften för Stefan Borgs grupp blev därför att inledningsvis definiera begreppet läkemedelsmissbrukare.

 

- Det är väldigt olika åsikter om hur vanligt läkemedelsmissbruket egentligen är. Ingen vet egentligen hur många som fastnat i beroende eller missbruk av läkemedel, men mörkertalet är förmodligen stort.

 

Läkarna skriver generellt sett ut mer läkemedel till kvinnor än till män. Det är en gammal sanning. Stefan Borg ser konsekvenser för andra grupper.

 

- De unga männen är bortglömda tycker jag. Deras missbruk leder ofta till kriminalitet och den makt man har över dem är att vara straffinriktad. Det är ingen bra metod. Unga kvinnor behandlar vi inte alls på samma sätt.

 

Kö för nedtrappning
Stefan Borg är en varm förespråkare av frivillig behandling i stället för tvång. Behandlingen som erbjöds läkemedelsberoende under 1980-talet beskriver han som erbarmerligt dålig.

 

- På den tiden vi använde oss av mer tvång för att behandla missbrukare lyckades vi inget vidare. I dag när behandlingen bygger på förtroende har vi kö till nedtrappningen
i Stockholm.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Hanna Petersson