Idén: Icke-religiösa dop i Rådhuset

Det är dags att utse en borgerlig namngivningsförrättare i kommunen, precis som det finns vigsel- och begravningsförrättare.

27 mars 2019 10:30

Det anser Vänsterpartisten Annika Kaiser, som lämnat in en motion till kommunfullmäktige om det.

I motionen konstaterar hon att allt fler nyblivna föräldrar väljer bort kyrkans barndop. Siffror från Svenska Kyrkan visar att det var 80 procent av alla födda barn som döptes 1970 och 42 procent 2017. I Norrköpings kommun var det förra året 610 av de totalt 1604 födda barnen som döptes i Svenska kyrkan.

Även om andra trossamfund kan ha ökat tror Annika Kaiser att det finns föräldrar som inte vill döpa barnet enligt något trossamfunds ordning.

– Men de kan ändå vilja ha en högtidlig inramning kring barnets namngivning, säger hon och konstaterar att detta att få barn är något stort som många föräldrar säkert vill uppmärksamma, men att det kanske inte är lätt att veta hur man kan göra om man inte vill ha några religiösa inslag.

– Vi har inga traditioner för det, säger hon.

En borgerlig namngivningsförrättare skulle både vara en fin service för kommuninvånarna och ett sätt för kommunen att välkomna nya medborgare, tycker hon.

Ceremonin tänker hon ska hållas i Rådhuset i en sal där det känns lite högtidligt, precis som vigslarna gör.

– Om motionen går igenom tänker vi att namngivningsförrättarna får utforma ceremonin, tillsammans med föräldrarna, men det är väl rimligt att de har något slags standardiserad ceremoni.

Förslaget är att tjänsten ska vara avgiftsfri, men att kostnaden ska följas och utvärderas. Om efterfrågan blir stor kan en lägre avgift införas, anser Vänsterpartiet och Annika Kaiser.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Gun Stenehall

Ämnen du kan följa