Hus måste stärkas – boende tvingas flytta

Våren 2019 ska samtliga hyresgäster på Nygatan 157 och Östra Promenaden 48 vara ute ur huset. Den gamla sekelskiftsbyggnaden måste stärka grunden för att möta samtidens utmaningar.

15 november 2018 06:00

Tittar man lite närmare på den gula, fina byggnaden i hörnet Nygatan/Östra Promenaden ser man att fasaden börjat spricka. På flera ställen är sprickorna täckta med nät, på andra ställen finns det inget nät..

Lars Löfgren på Hyresbostäder förklarar bakgrunden.

– Det aktuella huset är av naturliga skäl inte byggt enligt modellen som man gör nu, huset är exempelvis inte byggt på pålar, säger han.

Därmed blir byggnaden mer sårbar för samtidens utmaningar – främst när det gäller förändringar av grundvattnet.

– När grundvattennivån sjunker innebär det att marken under huset förändras. Jorden torkar ut och sjunker ihop.

Detta i sin tur bidrar till marksättningar i husgrunden – något som i sin tur orsakar sprickor i väggarna.

– Vi har kommit fram till att husgrunden måste stabiliseras. Det är inte fara för liv och lem, men i förebyggande syfte har vi beslutat att huset måste stärkas, säger Löfgren.

Enligt Löfgren har man haft koll på fastigheten sedan många år tillbaka.

– Det är lite lurigt. Det kan gå flera år när det inte blir några sättningar alls. Sedan dyker problemen upp igen.

Än så länge har man inte kommit fram till vilken metod som ska användas, men klart är att huset måste stå tomt när arbetet påbörjas.

– Det kommer bli allt för stökigt att bo där under renoveringsarbetet, konstaterar Las Löfgren.

Hyresbostäder, som är fastighetsägare för just den här delen av Nygatan 157 och Östra Promenaden 48, har haft en dialog med sina hyresgäster i huset. Senast våren 2019 måste samtliga vara ute ur byggnaden.

– Vi jobbar på att hitta likvärdiga och acceptabla boendealternativ för våra hyresgäster under den här tiden. Totalt handlar det om 24 lägenheter.

– En del har redan hittat en lösning och flyttat ut, andra håller på att leta efter lägenheter där man kan bo under tiden. Det här kommer att lösa sig innan vi börjar renovera, säger Lars Löfgren.

Från 1898

Nygatan 157 uppfördes 1898 av byggherren och gårdsägaren Rickard Johansson.

Byggnaden är utförd i nyrenässansstil med influenser från stenstadsarkitekturen.

Fasaden består av gul slätputs på tegel. Fönsterbågarna är målade i engelsk röd kulör.

Byggnaden renoverades genomgående 1972.

Källa: norrkopingshistoria.se

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Eva Jensen

Ämnen du kan följa