Avstängningen varar mellan klockan 09.30 och 12. Adresserna som berörs är:

Alkärrsgatan 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 (ojämna nummer)

Alkärrsgatan 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 (jämna nummer)

När vattnet återkommer kan det vara missfärgat, men enligt kommunen försvinner det efter en tids spolande i kranarna. Att tvätta innan vattnen är tillbaka rekommenderas inte.