Man ser det inte minst med blotta ögat från Stockholmsvägen. Hur det byggs på Sandbyhovsområdet. En högstadieskola, nya äldreboenden, en sporthall, nya lokaler för vårdcentralen och folktandvården samt ett stort antal nya bostäder är bland det som ska ingå i det nya Sandbyhov. Vi har tittat närmare på projektets första etapp.

– Samtidigt öppnar vi upp området och gör det tillgängligt för allmänheten. Både norrifrån och från Haga. Tidigare har ju Sandbyhov till stor del varit en sluten värld. Vi vill ha en blandning av bostäder, skolor, grönområden, uteserveringar, vårdinrättningar och butiker. En levande stadsdel helt enkelt.

Det säger Gunilla Billing, projektutvecklare hos byggherren Hemsö Fastighets AB.

Artikelbild

| Markarbetena i Sandbyhovs sydvästra hörn är början på det så kallade Nod-huset som ska bli det nya områdets nav.

Planerna är omfattande och nu, när detaljplanen för området är klar, har den första delen av förvandlingen tagit ordentlig fart.

Tydligaste signalen just nu är markarbetena i områdets sydvästra hörn. Där ska, så småningom, det så kallade Nod-huset – områdets nav – forma en helt ny entré in i Sandbyhov. Nod-huset ska, bland annat, innehålla den nya vårdcentralen, folktandvården och barnavårdscentralen som således får en ny position när de båda trotjänarna Hagaborg och Cedersborg jämnas med marken.

Nod-husets bostadsdel, våning fyra-tio, består av 42 lägenheter, i form av hyresrätter som Hyresbostäder köpt av Hemsö.

– Lägenheterna är förstås inte färdiga ännu och vi har köpt på ritning, säger Hyresbostäders marknadschef Lars Löfgren.

Artikelbild

| Hyresbostäder har länge tittat efter bostäder på norr. Nu har man hittat möjligheten, konstaterar marknadschefen Lars Löfgren.

– För vår del blir det en perfekt lösning. Vi har inte speciellt många bostäder på norr sedan tidigare och har tittat länge efter en sådan här möjlighet. Vi gillar att man blandar gammalt och nytt när området nu utvecklas. Det känns också som att det blir ett område som kan locka såväl barnfamiljer som seniorer i framtiden.

Om drygt ett år, hösten-vinter 2019–20, ska det vara klart för inflyttning.

Artikelbild

| Arbetet med att förvandla det gamla äldeboendet Apelgården till en ny högstadieskola är i full gång.

Parallellt med byggandet av Nod-huset, pågår alldeles intill förvandlingen av det gamla äldreboendet Apelgården till en ny högstadieskola.

– Vi har tecknat hyresavtal med Norrköpings kommun på 25 år, säger Gunilla Billing.

Artikelbild

| Trotjänarna Hagaborg och Cedersborg kommer att rivas.

– Vårt arbetsnamn är Apelgårdsskolan, men jag är inte säker på att det blir det riktiga namnet till slut. Vi räknar i alla händelser med att ombyggnaden är klar i juni nästa år. Skolstarten kan ske höstterminen 2019.

Den nya sporthallen, som ska ligga utmed Stockholmsvägen, lär dock inte vara klar så dags. Hemsö hoppas snarare på till vårterminen 2020.

Artikelbild

| Skissen visar hur Nod-husets bostadsdel kommer att se ut utifrån.

– Sporthallen kommer också att fungera som en effektiv bullerridå, säger Gunilla Billing.

I hela Sandbyhovsprojektets sista etapp bygger Kärnhem 250 lägenheter i fyra olika kvarter, bland annat där Hagaborg och Cedersborg nu ligger.

Artikelbild

| "Nya" Sandbyhov ska på sikt bli en levande och öppen stadsdel.

– Det blir tre kvarter med bostadsrätter i flerbostadshus på mellan fyra och sex våningar, säger Kärnhems affärsutvecklare Magnus Johansson.

– I det fjärde kvarteret satsar vi på 22 stadsradhus av lite exklusivare slag. På så sätt får vi ett bra spann i området med varierade prisnivåer. Vi tycker att det är ett oerhört spännande projekt. Den här stadsutvecklingen kommer att göra hela Sandbyhov mycket mer levande än det är i dag.

Artikelbild

| Bakom grönskan pågår arbetet med att förvandla äldreboendet till högstadieskola.

Kärnhem räknar med att få tillgång till sin mark i området om ett år och 2024–25 ska samtliga bostäder stå klara för inflyttning.