Socialdemokraten Göran Färm är numera lite mer aktiv i kommunpolitiken. Han sitter i kommunfullmäktige i Norrköping och är ersättare i samhällsplaneringsnämnden. Men hans engagemang för EU-frågorna finns där. Det blir kanske lätt så när 20 år av hans liv, varav nästan 13 år som EU-parlamentariker, har handlat om frågor ur ett europeiskt perspektiv. Och nu har han släppt en bok. Den heter "Ett bättre Europa" och är enligt honom själv ett sätt att visa på att EU i högsta grad är aktuellt och värt att bry sig om. Kanske framför allt ett valår som detta.

– Europapolitiken betyder allt mer. Det är klimat, migration och frågor om skatteflykt. Frågor som kräver samverkan. Och samtidigt finns det krafter som vill bryta sig ur. Som att Storbritannien röstade för Brexit. Som att högerpopulister blir allt mer högljudda. Jag tycker att det här visar att EU blir allt viktigare. Också som motkraft, säger han.

Söndagen 26 maj röstar Sverige till Europaparlamentet. Göran Färm säger att hans bok är ett försök att väcka intresset för valet. Att han hoppas på fler debatter. Samtidigt är han osäker på om valet kommer att engagera svenskarna så mycket att fler går till valurnorna än förra gången, 2014. Då röstade lite drygt 51 procent av valmanskåren i Sverige. Det var första gången siffran var över 50 procent.

Artikelbild

| Göran Färm på plats i EU-parlamentet i Strasbourg. Bilden är ifrån 2007.

– Det kanske är för mycket att hoppas på att fler går och röstar i år. Kanske har de långdragna regeringsförhandlingarna i Sverige gjort att människor tappat tilltro till politiken. Samtidigt kan jag hoppas att de som vill rösta emot högerpopulisterna samlar sig och röstar. Jag hoppas på det. Men det är osäkert, säger han.

Trots Brexit. Trots en växande skara EU-kritiska regeringar, i Italien, i Ungern och i Polen, ser inte Göran Färm ett minskat förtroende för EU. Tvärtom menar han att viljan att vara med är större i dag än under finanskrisåren. Då var talet om utträden mycket vanligare.

– Nu har det lugnat ned sig och efter Brexit är det allt fler som är säkra att det är bra att verka i gemenskapen. Jag skulle säga att Storbritanniens val har fått den effekten. Många har märkt vad samarbetet kan ge och ger. Överhuvudtaget är Brexit otroligt dåligt skött. Man kan tycka att det skulle funnits någon slags plan på hur det skulle gå till när man valde att lämna. Men det gjorde det inte, säger han.

I sin bok försöker han fånga vad hans parti behöver göra för att förnya sin EU-politik. Och han sticker inte under stolen att det finns saker att göra för att partiet ska bli mer relevant. "En framgångsrik politik måste kunna ge trovärdiga svar på hur vi hanterar de utmaningar som många känner – klimatet, migrationen, globaliseringen, och de nya klyftorna mellan fattig och rik och mellan stad och land", skriver han. Han ser inte riktigt att partiet är där i dag. Partiet har blivit så "vindkänsliga att vi vänder kappan alltför fort, med alltför många spretiga utspel", skriver han vidare i sin analys.

Artikelbild

| Göran Färm har tidigare samarbetat med Margot Wallström. Bland annat när hon var EU-kommissionär.

– Vi lever i en förändrad värld och då kan inte Socialdemokraterna fortsätta att bara tala om det vi vill behålla. Som Systembolaget. Eller snuset. Vi måste tala om hur vi vill förändra EU. Hur vi vill jobba mot skatteflykt och kring klimatet och andra frågor. Jag tycker att det saknas idéer om vad vi vill göra för att förändra EU långsiktigt. Det är nästan som om det har varit beröringsskräck inför EU-frågorna, säger han.