Sex forskare från Linköpings universitet kommer att hålla korta presentationer på max 12 minuter vardera om sin forskning. Alla kommer de att tala på temat hållbarhet, men utifrån olika perspektiv. Tilltalet är populärvetenskapligt och målgruppen den breda massan.

– Tanken är dels att nå ut med den forsknings som bedrivs på universitetet på ett lättillgängligt sätt, dels att inspirera människor till handling, säger Emelie Fälton.

Delaktig publik

Artikelbild

| Avslappnat. Att eventet hålls i en avslappnad miljö, fiket på Visualiseringscenter, är viktigt så att alla känner sig välkomna, menar Jesper Agrelius och Emelie Fälton.

Hon och Jesper Agrelius är båda master-studenter vid Science For Sustainable Development och tar sin examen i sommar. Båda intresserar sig för ett hållbart samhälle, men har studerat olika aspekter av det. Emelie Fältons utgångspunkt är samhällsvetenskaplig, Jesper Agrelius naturvetenskaplig.

Eventet "Sustainable Future", som äger rum på Visualiseringscenter den 21 april är något de engagerat sig i ideellt, vid sidan av studierna.

De tycker båda att det är viktigt att universitetets forskning når ut till allmänheten och ämnet hållbarhet, både ekologisk, social och ekonomisk, är ett ämne som berör alla.

Förhoppningen är att locka så många som möjligt och att de som kommer ska känna sig delaktiga. Bland annat kommer några forskare att använda sig av mentometerknappar, där publiken får vara med och styra innehållet.

Avslappnat sammanhang

Eventet är ett samarbete mellan universitetet och TedxNorrköping. Tedx är ett sätt att sprida forskning och annan kunskap. Oftast handlar det om stora föreläsningar som efteråt läggs ut på nätet och ibland lockar till miljontals visningar.

– Men då är det en envägskommunikation och i det här fallet vill vi ha en dialog och ett avslappnat sammanhang där alla känner sig välkomna, säger Jesper Agrelius.

Därför valde de formatet Tedx salon, som är mer informellt. Forskarnas presentationer kommer dock att filmas och finnas tillgängliga på nätet i efterhand, för den som är intresserad.

Börja lokalt

Eventet är en del av Framtidsveckan, som är ett arrangemang som vill inspirera människor att ta steget till en mer hållbar livsstil. Olika arrangemang kommer att pågå runtom i Norrköping mellan den 20–27 april.

Emelie Fälton och Jesper Agrelius tror att ett mer hållbart samhälle är både nödvändigt och möjligt.

– Visst är det lätt att känna sig liten, men alla kan göra något för att bidra till en förändring, säger Jesper Agrelius.

– Det som börjar lokalt kan påverka globalt, säger Emelie Fälton.