Stadsarkitekten Dag Johansson berättade för de 30-40 personer som kommit till Stjärnkrogen på Nya parken om hur detaljplanen ser ut i dag, Området som ska bebyggas ligger i anslutning till nya parken och avgränsas av Södra Promenaden, Ektorpsgatan, Skarphagsleden och Albrektsvägen. Bland annat fick åhörarna veta att man efter kontakt med flyget kommit fram till att husen får ha en maximal höjd på 69 meter. Både Skarphagsleden och Albrektsvägen skall minskas i bredd och utmed Skarphagsleden planeras för en moské.

Vid den efterföljande frågestunden nämndes inte ett ord om moskén, däremot fanns det synpunkter på hur man ska sköta mottagandet av supportrar vid så kallade högriskmatcher.

P-platsbrist
Bristen på parkeringsplatser nära Nya parken togs upp, men Dag Johansson pekade på att det här var ett val Norrköping gjort. Att vi valt att ha en arena i stadsmiljö, vilket han sade är vanligt inom fler europeiska länder. Lösningen är att parkera längre bort eller gå. Avstånden är korta.

Artikelbild

| Bosnisk Islamiska Församlingen föreslås få köpa mark mellan konstgräset på Nya Parken och Skarphagsleden. För att där bygga moské. Foto: MATZ GLIMHED

Utsatta gräsmattor
Ett större problem ansåg en ur publiken var de kissande supportrarna. Många hinner inte mer än ur bussen så är de på närmaste gräsmatta och gör ifrån sig. Det här är ett problem menade han och fick medhåll.

IFK:s representanter på plats lovade att ta åt sig av den kritiken och samtidigt påpekades det att vägen in till gästande supportars läktarplatser skall breddas och att bussarna ska kunna köra ända fram, lasta av och sedan köras bort.

Ett förslag som också kom upp var att använda Himmelstalund som parkering vid matcher och att därifrån bussa publiken till Nya parken.