Förre Kolmårdenchefen fälls för vargolyckan

Kolmårdens djurpark döms att betala en företagsbot om 3,5 miljoner kronor och djurparkens tidigare zoologiske chef Mats Höggren döms till villkorlig dom och 100 dagsböter à 700 kronor för arbetsmiljöbrott innefattande grovt vållande till annans död.

21 december 2016 14:07

 

 

Rätten har också funnit att Kolmårdens djurpark under lång tid underlåtit att riskbedöma arbetet med vargarna, trots att problemen varit uppenbara. Utredningen visar att antalet incidenter ökar markant från 2009 fram till dödsolyckan den 17 juni 2012. Djurparken anses inte ha gjort vad som skäligen kunnat krävas för att förebygga brottsligheten och åläggs att betala en företagsbot om 3,5 miljoner kronor.
Djurparken och Mats Höggren döms också att solidariskt betala 40000 kronor i skadestånd till den avlidnas lillasyster. Hon anses ha stått sin syster särskilt nära. De hade tät kontakt, storasystern var hennes idol och hon har vittnat om att "det räckte med en blick för att de skulle förstå varandra".
En ytterligare omständighet är att hon tillfogats sådana påvisbara psykiska problem av dödsfallet. Däremot får bröderna inget skadestånd.
Tingsrätten konstaterar att Kolmårdens djurpark fram till dödolyckan levde i uppfattningen om att socialiserade vargar är ofarliga för människor. Djurparken hade också, enligt egen utsago, haft förhållandevis lite kontakt med andra djurparker med socialiserade vargar.
De sakkunniga som åklagaren åberopat från Wolf Park Indiana i USA och Konrad Lorenz-institutet i Wien har under rättegången vittnat om att ensamarbete inte var tillåtet hos dem, utan i undantagsfall när det bara var en varg i hägnet. Anledningen var att även socialiserade vargar där bedömdes som potentiellt farliga.
– Tingsrätten anser det visat att Kolmårdens djurpark inte tagit till sig forskningsrön och erfarenheter från andra hägn. De har inte heller valt den minst farliga sättet att hantera varg, sade Anders Heiborn.Det betyder att Norrköpings tingsrätt i stort sett går på åklagarens linje, med den skillnaden att kammaråklagare Jan Olof Andersson vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål yrkade på att företaget skulle betala fyra miljoner kronor i företagsbot.

Läs mer: Advokaten: Vi blev överraskade

 

 

Vid en presskonferens i Norrköpings tingsrätt utanför rättsal 1, där rättegången i vargmålet pågått i nästan 20 dagar, var rådman Anders Heiborn tydlig med att det funnits en rad allvarliga brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet i Kolmårdens djurpark och att den allvarligaste bristen var att vargguider tillåtits arbeta ensamma inne hos vargarna.
– De borde ha dragit öronen åt sig efter den mycket allvarliga incident som hände i maj 2011 då en vargguide blev attackerad och cirkulerad. De vargexperter som hörts säger att det var ren tur att hon kom levande ur hägnet, sade Anders Heiborn.
Han pekade på att utredningen visat att Mats Höggren hade arbetsmiljöansvaret i varghägnet och att han av oaktsamhet åsidosatt vad som enligt arbetsmiljölagen ålegat honom för att förebygga ohälsa och olycksfall. Enligt rätte finns det ett orsakssamband mellan oaktsamheten och dödsolyckan. Tingsrätten anser att olyckan med mycket hög grad av sannolikhet hade kunnat förhindras om zooläraren inte arbetat ensam i varghägnet.
Därför fälls Mats Höggren för arbetsmiljöbrott innefattande grovt vållande till annans död. Tingsrätten bedömer straffmätningsvärdet till nio månaders fängelse, men beaktar att det är 4,5 år sedan dödsolyckan och att det saknas anledning att befara att han kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet. Därför döms han till villkorlig dom och 100 dagsböter à 700 kronor.

Läs mer: Mamman bryter tystnaden

 

Rätten har också funnit att Kolmårdens djurpark under lång tid underlåtit att riskbedöma arbetet med vargarna, trots att problemen varit uppenbara.

Utredningen visar att antalet incidenter ökar markant från 2009 fram till dödsolyckan den 17 juni 2012. Djurparken anses inte ha gjort vad som skäligen kunnat krävas för att förebygga brottsligheten och åläggs att betala en företagsbot om 3,5 miljoner kronor.
Djurparken och Mats Höggren döms också att solidariskt betala 40000 kronor i skadestånd till den avlidnas lillasyster. Hon anses ha stått sin syster särskilt nära. De hade tät kontakt, storasystern var hennes idol och hon har vittnat om att "det räckte med en blick för att de skulle förstå varandra".

En ytterligare omständighet är att hon tillfogats sådana påvisbara psykiska problem av dödsfallet. Däremot får bröderna inget skadestånd.

Tingsrätten konstaterar att Kolmårdens djurpark fram till dödolyckan levde i uppfattningen om att socialiserade vargar är ofarliga för människor. Djurparken hade också, enligt egen utsago, haft förhållandevis lite kontakt med andra djurparker med socialiserade vargar.

De sakkunniga som åklagaren åberopat från Wolf Park Indiana i USA och Konrad Lorenz-institutet i Wien har under rättegången vittnat om att ensamarbete inte var tillåtet hos dem, utan i undantagsfall när det bara var en varg i hägnet. Anledningen var att även socialiserade vargar där bedömdes som potentiellt farliga.

– Tingsrätten anser det visat att Kolmårdens djurpark inte tagit till sig forskningsrön och erfarenheter från andra hägn. De har inte heller valt den minst farliga sättet att hantera varg, sade Anders Heiborn.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Petronella Uebel

Ämnen du kan följa