Domaren: Det krävs ett större inslag av tvångsvård

Som domare i tingsrätten ser Anders Heiborn hur luckorna i vården av missbrukare och psykiskt sjuka drabbar hela samhället.

24 mars 2010 00:00

Anders Heiborn är trött på den otillräckliga vården. I rättssalen möter han många unga vars missbruk och psykiska sjukdom är trassligt sammanflätade.

 

- I början av 1990-talet stängde man mentalsjukhusen och kastade ut sjuka människor med en klapp på axeln, en dosett och fyra nya billybokhyllor, säger han.

 

Den politiken menar Anders Heiborn att skattebetalarna får betala för. Många får dessutom betala ett personligt pris när samhället sparar.

 

- Att spara ger en fjäder
i hatten, men i långa loppet enormt negativa effekter.

 

Anders Heiborn ser ett samhällsproblem som är mycket större än det som media vanligtvis skriver om.

 

- Det finns en stor grå massa som inte kommer fram för att det inte händer något som är så anmärkningsvärt att det får ett nyhetsvärde.

 

Hasch utgör ofta grunden i det blandmissbruk som är vanligt bland yngre våldsverkare.

 

- De ser inte hasch som narkotika utan som en upp-piffad cigarett. Sedan blandar de med ett halvrör vodka och tar två Rohypnol. Har de dessutom aggressionsproblem i sin personlighet, typ ADHD eller Aspbergers, då är det klippt.

 

Tvångsvård
Många som kommer till rättssalen har dåliga hemförhållanden och bär på ångest från sin barndom.

 

- Får de inte hjälp av samhället så tar det sådana här uttryck. De röker på och dricker och får känslor av att de är Hulken.

 

För några år sedan infördes ungdomstjänst, där den unge får arbeta tillbaka det den har åsamkat samhället. Men för en 16-17-åring som redan är långt inne i narkotikamissbruket är det främst vård som gäller.

 

- Det finns ett glapp som innebär att du måste begå grova brott som mord, dråp och grov våldtäkt för att få sluten ungdomsvård. När vården inte är sluten förekommer det att de ser till att bli utslängda.  Då finns det ingenstans för dem att ta vägen för de är ofta struliga och har sådana missbruksproblem att de inte kan få ungdomstjänst. Socialtjänsten är ofta försiktig med att begära unga omhändertagna enligt lagen om vård av unga, LVU.

 

- Min personliga uppfattning är att det krävs ett större inslag av tvångsvård för att få bort unga från den kriminella banan.

 

Satsar mer på unga
Anders Heiborn ser ännu ett problem i att kommunerna är mindre angelägna att prioritera vård för unga som blivit involverade i kriminalitet.

 

- Jag kan förstå att man hellre satsar på en 16-åring än på en 46-åring men problemet är snarare att man i dag hellre satsar på en 15-åring än på en 26-åring. När pengarna inte räcker går man åldersmässigt neråt.

 

Att det är valår har han inga högre förhoppningar om. När missbruksvården ska rymmas i budgeten ställs narkomaner mot dagisbarn och kriminella mot funktionshindrade.

 

- Pengarna räcker inte till allt men det är en politisk prioriteringsfråga. Det de prioriterar bort ger enorma merkostnader i form av lidande för brottsdrabbade, tredje man i övrigt och inte minst för varje individ.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jenny Nilsson