De vill göra lokala museet rikskänt

På Oskarsskolan i Norrköping finns en unik samling skolmaterial i Skolmuseet och nu hoppas en grupp riksdagsmän från Östergötland att museét ska få bli ett riksmuseum.

13 december 2016 07:30

Det är fem riksdagsledamöter från östgötabänken som gemensamt skrivit motionen om skolmuseet som kulturutskottet nu ska titta på. Riksdagsledamöterna vill att man skyndsamt utreder om samlingarna ska få bli ett riksmuseum så att både barn och vuxna får ännu bättre möjligheter att ta del av dåtidens skola och skolhälsovård.

– Vi tycker Skolmuseet är så viktigt att staten borde ta ett ansvar för verksamheten, säger Linda Snecker (V), riksdagsledamot. Det är bra för verksamheten om staten tar ansvar för museets ekonomi och vi tror att besökarna blir fler och en mer blandad grupp om det blir ett statligt museum för så blev det med andra statliga museer i samband med att entréavgiften togs bort.

Skolmuseet finns i fyra stora klassrum och två korridorer på Oskarsskolan, granne med Djäkneparksskolan. Museét har en stödförening och ideella krafter ser till att samlingarna kan visas varje lördag och för grupper som bokar in sitt besök.

– Det skulle betyda enormt mycket för oss om det här blev ett riksmuseum, säger Sten Göte Svensson, ordförande i Norrköpings skolmuseums stödförening. Norrköping var på sin tid en av landets förnämsta skolstäder och det finns bara det här skolmuseét i sitt slag. Ett mindre finns i Helsingborg men då är det inrymt i ett annat museum.

De som lagt förslaget är Mathias Sundin (L), Linda Snecker (V), Annika Lillemets (MP), Magnus Oscarsson (KD) och Staffan Danielsson (C).

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!