De gräver efter uthus och odlingar

Nu är utgrävningarna i kvarteret Mässingen, intill Resecentrum, igång. Takten ökar de kommande dagarna när fler arkeologer anländer till platsen och sätter spaden i jorden. Stadsgårdar från 1600-talet finns bland de förväntade fynden.

22 augusti 2014 08:00

Riksantikvarieämbetets förundersökning har redan visat att det finns fornlämningar i marken i kvarteret Mässingen. Nu är det upp till arkeologerna från Östergötlands museum att hitta dem. När NT besöker platsen är Ann-Charlott Feldt den enda arkeologen på plats. Inom kort får hon sällskap.

– Vi kommer att vara åtta arkeologer plus två grävmaskiner som undersöker kvarteret, säger hon. Just nu är det ganska rörigt innan allt har kommit igång. Men det kommer att bli jättespännande att få gräva ur platsen på allvar. Vi har höga förväntningar och räknar med en hel del fynd.

Man räknar med att hitta rester av bostäder från 1600-talet.

– Stadsgårdar med bostadshus ut mot gatan, tror Ann-Charlott Feldt och pekar mot Slottsgatan. Inne på gårdarna borde det finnas lämningar efter uthus, odlingar och kolgårdar. Mässingsbruket låg här intill och vi antar att det här är gamla tjänstebostäder.

Kvarteret var inte lika ståndsmässigt som Spinnrocken några kvarter längre ut på Saltängen. De utgrävningarna i våras avslöjade spår efter den Nya Staden i närheten av Louis de Geers gamla palats Stenhuset.

– Det här kvarteret ligger lite längre från Strömmen och vattnet, säger Ann-Charlott Feldt. Därmed var det inte lika attraktivt. Men det var ändå fina kvarter. Vi räknar med fynd från 1600-talet och framåt. Mycket tyder på att det också har varit åkermark här. Tobaksodlingar kanske. Det är sådant vi ska undersöka.

Området som ska grävas ur är 3 500 kvadratmeter stort, inklusive en del av Rodgagatan , och det finns misstankar om att schackmassorna innehåller både tungmetaller och lösningsmedel. Just nu ligger den jorden på mellanlagring på platsen och ska undersökas med provtagningar.

– Vi måste få veta om den går att använda till återfyllning, säger Ann-Charlott Feldt.

Med start nästa onsdag, den 3 september, är allmänheten välkommen till utgrävningarna. Det blir två visningar om dagen varje onsdag. Den 3 oktober ska utgrävningarna vara avslutade.

Vid årsskiftet 2014–15 räknar Botrygg med att komma igång med bostadsbyggandet i kvarteret Mässingen. Totalt handlar det om ett 70-tal lägenheter, både bostads- och hyresrätter, som ska vara inflyttningsklara sommaren 2016. Intresseanmälan är redan i full gång.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!