De betalar för jätteföroreningen

Norrköpings kommun får 105 miljoner kronor från Naturvårdsverket för saneringen av Gasverkstomten i det som ska bli det nya bostadsområdet Inre hamnen.

24 september 2018 14:25

– Det är väldigt glädjande för oss. Det här är 80 procent av den bedömda faktiska kostnaden, så det är en stor del vi får kostnadstäckning för och jag tror att det är ett väldigt högt bidrag, säger Fredrik Wallin, projektledare för Inre hamnen.

Han säger att kommunen har fått väldigt bra hjälp från länsstyrelsen.

– Nu skapas bättre möjligheter att bygga bostäder. Vi åtgärdar en av våra värst förorenade platser samtidigt som vi slipper ta annan värdefull mark i anspråk för bostäder, som till exempel naturområden eller jordbruksmark, säger Carl Fredrik Graf, Östergötlands landshövding i ett pressmeddelande.

Gasverkstomten är en av de mest förorenade platserna i Östergötland. Den exakta kostnaden för saneringen vet man inte förrän den upphandling som just skickats ut är klar. Det kan den vara om någon månad.

Innan arbetet drar igång krävs dessutom ett beslut från Mark- och miljödomstolen om hur vattnet från saneringen ska hanteras. Det väntas också under oktober.

Fredrik Wallin räknar med att saneringen ska komma i gång i november eller december. Det mesta av arbetet kan göras, trots att Eons hetvattencentral, som ska rivas, fortsätter att vara i drift tills den planerade nya anläggningen på Ingelsta kan stå klar.

Saneringen av Kolkajen, lite längre ut, är avslutad. Den gjordes parallellt med arkeologiska utgrävningar och för den saneringen fick kommunen drygt 30 miljoner i bidrag från Naturvårdsverket.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Gun Stenehall

Ämnen du kan följa