Därför väntas nya skolplanerna stoppas

Ansökan om att få bygga om gamla tingsrättshuset till en skola föreslås få avslag. Det är därför nu osäkert om bolaget Jensen Education kan starta sin skola till hösten.

11 januari 2019 12:30

Jensen Education skulle enligt den första planen ha startat en grundskola i gamla tingshuset redan under hösten 2018. Men det kunde inte genomföras eftersom man inte hade något bygglov för att omvandla byggnad för skolverksamhet.

Både Kriminalvården och polisen såg också risker med en ny grundskola på platsen.

– Det finns en problematik med ett sådant samboskap med tanke på att vi har stora krav på säkerhet och integritet för de anhållna och häktade, sade Lars-Gunnar Lundh, lagman vid Norrköpings tingsrätt, när vi skrev om frågan i mars förra året.

Efter flera turer bestämde sig utbildningsföretaget till slut för att skjuta upp skolstarten till hösten 2019.

Men nu är det osäkert om Jensen Education kommer igång denna höst. Bygglovet som fastighetsägaren Samhällsbyggnadsbolaget har lämnat in föreslås få avslag.

– Den stämmer inte med den detaljplansbestämmelse som finns. Därför har vi föreslagit avslag på bygglovsansökan, säger Louise Lindroth, bygglovsingenjör på bygg- och miljökontoret.

För fastigheten gäller en detaljplan från 1967 vilken anger att fastigheten ska användas för allmänt ändamål. Bestämmelsen användes i äldre lagstiftning för all verksamhet med ett offentligt organ som huvudman (stat, landsting, kommun, statskyrka). Allmänt ändamål är inte längre en självständig markanvändningskategori, men inom äldre detaljplaner ryms skola i normalfallet inom denna användning, om det tidigare varit skola på platsen.

– Eftersom det inte tidigare varit skola i byggnaden och platsen som sådan också är olämplig eftersom möjlighet till skolgård saknas kan bygglov inte beviljas utan att det föregås av en ändring av gällande detaljplan, säger Louise Lindroth.

Varken Jensen Education eller fastighetsägaren Samhällsbyggnadsbolaget vill just nu svara på vad som kommer att hända.

– Vi återkommer med svar när vi har haft samtal med Jensen. I dag har jag inte så mycket information att ge, säger Daniel Blixt från Samhällsbyggnadsbolaget.

– Vi kommer att kommentera uppgiften när vi själva tagit del av förslaget till beslut och fört dialog med fastighetsägaren, säger Mats Rosén, affärsområdeschef på Jensen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Roland Klinga

Ämnen du kan följa