Läs mer: Flera satsningar för att lyfta badet.

När planerna presenterades 2014 pratades det om att badet skulle kunna stå klart 2017, men så blev det ju inte.

Nu har kommunens fastighetsbolag Norrevo ansökt om en ändring i detaljplanen för att kunna bygga de planerade bryggorna. I ansökan står att kommunen vill öppna den nu igenväxta strandlinjen och göra den tillgänglig så som den var på 50- och 60-talen. Man vill renovera den befintliga bryggan och bygga nya bryggor för att människor ska kunna bada eller bara njuta av omgivningen.

Artikelbild

| Så här såg planen för strandbadet vid Himmelstalund ut år 2014 och någon nyare skiss finns inte.

Den gamla detaljplanen är från 1942 och i den står det om ett vattenområde som inte får "utfyllas eller överbyggas i annan mån än som kan medges för nödvändig broförbindelse". Nya bryggor är inga broar och därför behövs en ändring av detaljplanen.

Förslaget är att samhällsplaneringsnämnden på sitt sammanträde nästa vecka ska ge det som kallas ett positivt planbesked. I så fall finns en möjlighet att den ändrade detaljplanen kan antas före årsskiftet.

– Vi ser att det finns ett allmänt intresse, att det är något positivt för kommuninvånarna, säger Anna Vernersson på samhällsbyggnadskontoret och ser, i alla fall så här långt, inga stora bekymmer med planen.

Daniel Ackermann på Norrevo berättar att företaget först planerade att renovera Himmelstalundsbadet och bygga det nya strandbadet i ett svep.

– Men strandbadet tog lite för lång tid, säger han.

Renoveringen av Himmelstalundsbadet är i gång. När strandbadet blir klart kan han inte säga.

Läs mer: Klart: Bryggor och strand på Himpan.