Botrygg bygger vid Karl-Johanskolan

Den överklagade detaljplanen vann laga kraft i somras. I början av nästa år planerar Botrygg Bygg AB att sätta i gång med att bygga bostäder i det kvarter där Karl Johan-skolan återfinns.

17 september 2011 00:00

- Fastighetsbildningen pågår och vi räknar med att kunna sätta i gång första kvartalet 2012, säger Michael Cocozza, vd för Botrygg, till NT.

Bevaras och renoveras
Totalt omfattar byggrätten 130 lägenheter och ett separat gruppboende på 12 lägenheter. De nya husen får, enligt den nya detaljplanen, uppföras i sex-sju våningar, med inredd vind. Ut mot Plankgatan tillåts två indragna takvåningar. När det gäller Karl Johan-skolan ska den bevaras och renoveras.

Storleken kommer att variera mellan lägenheter med ett rum och kök, till fem rum och kök. Det blir även en variation när det gäller upplåtelseformen, med hyresrätter, bostadsrätter och så kallade äganderätter.

- Det blir till slut marknaden som får avgöra hur den fördelningen blir, säger Michael Cocozza. Men jag kan tänka mig att ungefär hälften blir i form av hyresrätter.

Äganderätt
Att äga en lägenhet är detsamma som att äga en villa eller ett radhus på marken. Skillnaden är att lägenheterna är travade på varandra och de ska bland annat kunna hyras ut eller överlåtas utan begränsningar. Ägarlägenheten kostar också mer än en bostadsrättslägenhet, eftersom varje lägenhet ska bära de lån som nu ligger på en bostadsrättsförening.

Detaljplanen för nya bostäder vid Karl Johan-skolan blev till slut ett ärende för regeringen. Det var bostadsrättsföreningen Planket 24 som överklagade detaljplanen. Man var inte emot byggnationen i sig, men riktade kritik mot själva utformningen, bland annat takhöjden och hur en känslig gatubild i innerstan kommer att påverkas. Planket 24 kritiserade även bemötandet från stadsbyggnadskontoret och företrädare för föreningen sade sig ha upplevt det samråd som genomfördes som rena skämtet.’

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!