Skola stänger efter utbrott: "Måste få stopp på det"

Smittspridning av covid-19 bland personal på skolenheterna Svärtingehus och Svärtinge skogsbacke gör att eleverna kommer att få distansundervisning i en vecka från och med fredagen. "Det är väl så det är i ett sådant här läge", säger föräldern Ida Hellberg.

Utbildningsdirektör Sofie Lindén var med om att ta beslut om att tillfälligt stänga skolenheterna.

Utbildningsdirektör Sofie Lindén var med om att ta beslut om att tillfälligt stänga skolenheterna.

Foto: Henrik Montgomery/TT, Elin Holmer

Norrköping2020-11-05 14:16

"Till följd av smittspridning av covid-19 bland personal på Svärtingehus och Svärtinge skogsbacke, med hög sjukfrånvaro som följd, behöver eleverna övergå till distansundervisning."

Det meddelandet levererades i ett gemensamt utskick till vårdnadshavare till barn som tillhör skolenheterna Svärtingehus samt Svärtinge skogsbacke på torsdagen. Meddelandet publicerades också på Norrköpings kommuns hemsida.

Fritidsverksamheten kommer, enligt meddelandet som skickades ut, endast att vara öppen för elever vars vårdnadshavare har jobb inom "samhällsviktig verksamhet". Av meddelandet framgår att distansundervisningen för eleverna kommer att pågå till och med fredagen den 13 november, samt att beslutet kan komma att förändras om det skulle behövas.

Distansundervisningen kommer, för elever i årskurs 4–6, att bedrivas via videosamtalsprogram på elevernas datorer. Hur och vilken typ av undervisning som kan bedrivas för elever i förskoleklass upp till årskurs 3 är, enligt kommunen, ännu inte klart.

Beslutet har fattats av utbildningsnämnden och utbildningskontoret, med stöd av smittskyddsläkare. Sofie Lindén, utbildningsdirektör i Norrköpings kommun, förklarade på torsdagseftermiddagen att beslutet att stänga skolorna tillfälligt inte togs lättvindigt.

– Vi har haft dagliga möten kring det här och har att ta hänsyn till smittskyddslagen. Och till arbetsmiljön. När en stor del av personalen inte jobbar kan vi inte bedriva en bra utbildning och vi sätter alltid barnens kunskapsutveckling först, säger Sofie Lindén.

Den stora frånvaron av personal handlar, enligt Sofie Lindén, både om de som insjuknat och de som ska genomgå, eller har genomgått, provtagning för covid-19 och som väntar på svar.

– Hade det handlat om en person som insjuknat skulle det inte varit skäl att stänga, förklarar Sofie Lindén.

Utbildningsdirektören säger också att hon har full förståelse för att beslutet kan ställa till problem för vårdnadshavare.

– Men vi vill hålla en bra kvalitet på undervisningen. Och vi måste ju också få stopp på smittspridningen.

Någon siffra på hur många i personalstyrkan på de två skolenheterna i Svärtinge som har konstaterats smittade av covid-19 vill Sofie Lindén inte delge oss. Hon säger dock att hon inte nåtts av några uppgifter om det finns elever på skolenheterna som blivit smittade.

– De vårdnadshavare som känner oro, kan höra av sig till sin rektor, tillägger Sofie Lindén.

Ida Hellberg har en son som går i andra klass på Svärtingehus. Hon har, när vi talar med henne på torsdagseftermiddagen, precis fått två mejl från skolan med information om den uppkomna situationen.

Vad tycker du om beslutet?

– Jag har inte hunnit tänka så mycket. De kommer väl kontakta oss om vad som gäller. Det är lite stressande att de stänger redan i morgon, men det är väl så det är i ett sådant här läge.

Hon räknar med att det blir hemundervisning och att skolan kommer att skicka ut uppgifter.

Hur påverkar det er, måste ni stanna hemma från jobbet nu?

– Ja, vi får nog turas om att vara hemma. Det löser sig nog, men vi kan ju inte lämna till mormor och morfar eller så, säger Ida Hellberg.

Covid-19

Covid-19 är det officiella namnet för sjukdomen som orsakas av coronaviruset SARS-CoV-2.

Symptom som tyder på att man kan vara smittad är feber, hosta, andningsbesvär, snuva, halsont, huvudvärk, illamående och muskel- och ledvärk. En smittad person behöver inte uppvisa alla symptom.

Rekommendationen är att den som har något av symptomen och/eller känner sig sjuk ska hålla sig hemma och undvika sociala kontakter för att inte riskera att sprida smittan.

Källa. Folkhälsomyndigheten

Karta: Svärtingehus fritidshem
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!