Onsdag, 18.00: Vi granskar förskolan i Norrköping

Grävreportrarna Jenny Carlsson och Annika Flood granskar privata förskolor i Norrköping efter larm från pedagoger och föräldrar.
Grävreportrarna Jenny Carlsson och Annika Flood granskar privata förskolor i Norrköping efter larm från pedagoger och föräldrar.

Personal vantrivdes och föräldrar lämnade – vi har granskat de privata förskolorna i Norrköping. På onsdagen läser du vår granskning på nt.se.

Norrköping 16 januari 2024 19:00

Under hösten hörde flera personer av sig till oss och ville att vi skulle granska förskolorna Hagen, Gården och Kolmårdstrollen i Norrköping. De ägs av den norska miljardkoncernen Dibber. Privata storkoncerner är vanliga inom skolans värld, men ännu inte lika vanliga inom förskolorna.

I vår granskning har vi pratat med 26 personer, både personal och föräldrar. Vissa är fortfarande kvar i verksamheten och andra har lämnat. De vittnar om en förskola där det sparas in på maten, där man inte tar in vikarier i samma omfattning och där många ur personalen har flytt.

– Det är jättemånga som har slutat, det är inte kul att byta kollegor stup i kvarten, säger en ur personalen som fortfarande jobbar kvar.

Många av föräldrarna upplever att det blivit otryggt sedan Dibber kom in och flera föräldrar väljer att lämna förskolan som de har stått i kö till.

– Är det hållbart för våra barn, ska min pojke behöva lära känna nya medarbetare hela tiden?, säger en förälder som vill vara anonym.

Rektorn tycker att kritiken som riktas mot förskolorna är missvisande.

Läs hela granskningen på onsdagskvällen!

Här hittar du hela granskningen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa