Hela planteringen är fylld av råtthål

Råttor ställer till med problem i centrum. Vid parkeringshuset Ankaret är en hel plantering full av hål.

Stora hål ner i marken vid buskarna.

Stora hål ner i marken vid buskarna.

Foto: Christer Andersson

Norrköping2019-12-01 18:00

Boende på Repslagaregatan vittnar om mängden råttor på gång- och cykelbanan på Olai Kyrkogata och vid p-huset Ankaret. Planteringarna vid Ankaret har stora hål i jorden. Kommunen har informerats om bekymren och Anticimex har kopplats in för att bekämpa råttproblemen i citykärnan. 

Sedan tidigare har Strömparken, Hörsalsparken, Knäppingsborg och Norra kajen på förekommen anledning försetts med fällkonstruktioner.

– Från vårt fönster ner mot utfarten av Ankaret ser vi råttor varje gång vi tittar ut när det skymmer, berättar en boende.

Landskapsingenjören Johan Lewander har via miljö- och hälsoskyddskontoret kontaktat Anticimex för att få hjälp med giftfällor. Han förklarar att allmänheten började ringa när skadedjuren uppgavs springa i skytteltrafik över gång- och cykelvägarna.

– Hela planteringen ut mot Repslagaregatan är full av hål och gångar under jord. I samband med att träden nu fällts på tomten inför den arkeologiska utgrävningen är det också vanligt att skadedjuren blir synliga, säger han.

I nästa mening förklarar Johan Lewander vad råttans härjningar på sikt kan ställa till med.

– Vi hade tidigare ett ärende utanför Palace där en stentrappas betongfundament kollapsade på grund av gångarna.

Han ställer hoppet till att Anticimex löser bekymret med gift och fällor. Sista alternativet är att gräva bort bohålorna.

Jimmy Ekström, affärsområdeschef handel på Lundbergs, känner till problemet i rabatter och planteringar intill Ankaret.

– Vi är medvetna om var råttorna håller till, men om de har ökat i antal kan jag inte med säkerhet säga, uppger han.

Anna Whiflock, gruppchef, skadedjurtjänster på Anticimex, pratar om 2019 som ett råttår ute i landet.

– Det märks inte minst i Norrköping. Närhet till vatten, tillgång på mat och skydd är faktorer som spelar in. Råttor som lever i avloppsnätet tvingas upp på marken när vi konstant gräver för att bygga nytt. Andra orsaker som gynnar råttor i tätorten är slarv med sophanteringen och mat som slängs ute. I dag är heller inte råttor speciellt rädda för människor.

Hon beskriver brunråttan som ett intelligent djur. Tålig, anpassningsbar och fruktsam som klarar fritt fall från tio meter.

– Den har egentligen inga fiender i städerna. De förstör mycket, sprider sjukdomar och är svåra att komma åt. Det vi kan göra och gör för att minska antalet råttor är att sätta in åtgärder mot dem, säger Anna Whiflock.

Råtthål och gångar ner i marken. En vanlig syn i och runt planteringarna vid parkeringshuset Ankaret i city.
Råtthål och gångar ner i marken. En vanlig syn i och runt planteringarna vid parkeringshuset Ankaret i city.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!