Kommunen sa nej till planerna – nu reagerar företaget

Det negativa beskedet från kommunen förvånar Swedish Biofuels, som vill bygga en fabrik i Marviken. "Vi kämpar vidare och det finns andra ställen i Sverige vi också tittar på", säger Sal Passanisi, chef för strategiska projekt på Swedish Biofuels.

I den gemensamma avsiktsförklaringen mellan Norrköpings kommun och Swedish Biofuels pekas Marviken ut som platsen för en industriell tillverkningsindustri. "Vi har en unison framtidsbild av att detta ses som ett första steg mot att etablera ett kluster av företag inom hållbar energiutveckling.", står det bland annat.

I den gemensamma avsiktsförklaringen mellan Norrköpings kommun och Swedish Biofuels pekas Marviken ut som platsen för en industriell tillverkningsindustri. "Vi har en unison framtidsbild av att detta ses som ett första steg mot att etablera ett kluster av företag inom hållbar energiutveckling.", står det bland annat.

Foto: Thomas Möller

Norrköping2024-03-15 05:01

För Swedish Biofuels kom beskedet från Norrköpings kommun – om att detaljplanen för Marviken inte medger någon etablering av den planerade flygbränslefabriken – som en överraskning. Några signaler om att det kunde bli svårigheter med den gällande detaljplanen gavs inte förrän förra veckan, enligt Swedish Biofuels representant.

– Det kostar oss tid och pengar. Det är lite konstigt. Det var ingen nyhet, de visste om situationen och borde ha sagt något innan vi skrev under avsiktsförklaringen, säger Sal Passanisi, chef för strategiska projekt på Swedish Biofuels.

– Nu funderar vi på hur vi ska gå framåt. Kommunen vill att vi ska stanna i Norrköping och säger att de ska presentera något som är intressant för oss, så vi får se vad det är. Som företag har vi andra möjligheter, både i Sverige och över hela världen.

undefined
"Det är synd att det är så i vårt hemland där vi vill bygga så snabbt som möjligt, men vi behöver ha politiken med oss, inte emot oss", säger Sal Passanisi på Swedish Biofuels.

Någon ny lokalisering för den tänkta biobränsleproduktionen har dock inte presenterats ännu och Swedish Biofuels väntar fortfarande på att kommunen ska kalla till en träff. I ett brev till kommunen skriver Sal Passanisi: "För att vara tydlig är vår föredragna inställning att undersöka alla möjligheter för att hitta en lösning där vi kan stanna kvar på Marvikenområdet." 

Varför är just Marviken intressant?

– Hela konceptet där var intressant med idén om ett energikluster. När det gäller omställningen på energisidan måste vi tänka helt annorlunda för att göra det så lönsamt som möjligt. Har man ett kluster där alla delar i klustret påverkar positivt till varandra byggs det upp en bättre ekonomisk bild för hela projektet. Där blir ett flygbränsletillverkning intressant om man bygger det tillsammans med andra energikällor.

– Det är en helhet och det var huvudorsaken som tog oss in i det här, säger Sal Passanisi.

En ny lokalisering av produktionen kräver en hel del för att den ska vara intressant, förklarar han.

– Visst kan vi lyssna och höra, men den stora utmaningen är att göra det lönsamt. Förnybart flygbränsle är inte billigt, så det måste vara ett jätteintressant case. Det räcker inte att bara med att säga att vi har mark här. Det är klustertankarna eller kopplingen till någon annan industri som gör det intressant och som kan ge synergier.

Sal Passanisi beklagar att det i Sverige går väldigt långsamt att komma till skott när det gäller att våga satsa på förnybar och hållbar energi.

– Det är synd att det är så i vårt hemland där vi vill bygga så snabbt som möjligt, men vi behöver ha politiken med oss, inte emot oss, säger han.

undefined
Det var förra veckan som Sophia Jarl (M) och Norrköpings kommun meddelade att den tilltänkta etableringen av Swedish Biofuels anläggning i Marviken inte kan bli av, enligt gällande detaljplan.

Kommunledningen ger en annan bild av hur processen gått till.

Var inte begränsningarna i detaljplanen kända när avsiktsförklaringen skrevs under?

– Swedish Biofuels fick besked i samband med avsiktsförklaringen att kommunen skulle analysera om deras affärsidé, med de önskemål de hade, kopplat till etableringen fungerade mot befintlig detaljplan. Avsiktsförklaringen var det tydliga startskottet för tjänstemannaorganisationen att tillsammans med företaget ringa in etableringen och analysera denna mot nuvarande plan, säger kommunstyrelsens ordförande Sophia Jarl (M).

Problemen med Niclas Adlers stämning mot kommunen fanns redan vid tidpunkten för avsiktsförklaringen. Togs det upp i diskussionen med Swedish Biofuels?

– Ja, Swedish Biofuels fick information om stämningen.

Vad har ni för annan lokalisering att erbjuda?

– Det är en dialog som pågår mellan tjänsteorganisationen och Swedish Biofuels i dagsläget. Jag deltar inte i de samtalen, men tjänstemännen är väl medvetna om att politiken är angelägen om etableringen och jag har full tillit till att de gör sitt yttersta för att finna en lösning.

Om Adler av någon anledning skulle lägga ner sin stämning mot kommunen – skulle det göra att ni kan gå vidare med planerna för Marviken?

– När frågan mellan Adler och kommunen är utredd behöver fastighetsägaren i första hand ansöka om ett planbesked. Inom ramen för den ansökan görs sedan en utredning kopplat till genomförbarhet exempelvis hur planen ska finansieras och prioritering i tid. Så den frågan kan inte besvaras idag.

Maria Karlsson, direktör för tillväxt- och utvecklingskontoret, avböjer att kommentera eventuella markförslag till Swedish Biofuels med hänvisning till "respekt för företagets processer".

– Generellt kan sägas att vi jobbar utifrån kundens behov för att hitta bästa lösningen för respektive företag, säger hon.

Så här står det

I den avsiktsförklaring som Angelica Hull (Swedish Biofuels) och Sophia Jarl (M) skrev under den 1 november 2023 står bland annat:

"Med dessa förutsättningar som grund finns en initial ambition att gemensamt undersöka möjligheterna för om rätt förutsättningar finns att etablera en ny industriell verksamhet där fokus ligger på en tillverkningsindustri inom hållbara flygbränslen inom Norrköpings kommun".

I det avsnitt av avsiktsförklaringen som gäller parternas gemensamma avsikter står följande:

"Denna avsiktsförklaring är inte på något vis juridiskt bindande och gäller till och med att någon av parterna inte önskar delta i diskussioner och förhandlingar med motparten. Avsiktsförklaringen är som längst tidsbegränsad till 2024-12-31.

Parternas gemensamma avsikt är att genom parternas kompetensområden tillsammans förverkliga utvecklingen av en ny industriell verksamhet i Marviken med fokus på en tillverkningsindustri inom hållbara flygbränslen.

Vi har en unison framtidsbild av att detta ses som ett första steg mot att etablera ett kluster av företag inom hållbar energiutveckling.

Vi har en gemensam samsyn i att samarbetet har alla förutsättningar att bli lyckosamt för alla parter och vi ser fram emot fortsatta diskussioner och ska göra vårt yttersta för att möjliggöra en gemensam framtida utveckling tillsammans."

Karta: Marvikens kraftverk
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!