Expert om den fruktade växten: Låt den vara

Oron för spridningen av den extremt seglivade invasiva växten parkslide fortsätter bland tomtägare, som nu kräver krafttag av kommunen. Men Naturvårdsverket ger ett annat besked: "Rör den inte om du inte måste".

Parkslide på väg att tränga upp i en trädgård i Norrköping. Men låt den vara, uppmanar Peter Dahlin, handläggare på Naturvårdsverket.

Parkslide på väg att tränga upp i en trädgård i Norrköping. Men låt den vara, uppmanar Peter Dahlin, handläggare på Naturvårdsverket.

Foto: Privat

Norrköping2021-08-09 06:00

Vi har tidigare berättat om boende på Egnahemsområdet i Hageby, som oroas över utbredningen av den invasiva växten parkslide på allmänningen ut mot Vrinnevigatan. De känner rädsla för att växten ska sprida sig in på deras tomter och orsaka skada genom att leta sig in i husen.  

Och färska siffror från sajten artportalen.se – där allmänheten uppmanas att rapporterat in förekomst av invasiva växter – visar i dagsläget 131 inrapporteringar hittills i år för parkslide i Norrköpings kommun. Förra året var siffran för hela året 119.

undefined
Parkslide förökar sig genom sitt rotsystem och är idag en icke önskvärd växt i trädgårdar.

Svaret som kommunen gav till husägarna var bland annat att man måste prioritera andra invasiva arter, där det finns ett lagkrav på att vidta åtgärder, vilket saknas när det gäller parkslide. Även den stora kostnaden och tiden som kommer krävas påpekades.

Men flera av de boende i Egnahemområdet kräver nu via en insändare att kommunen ändå tar ett krafttag för att förhindra spridningen. Man skriver bland annat "En svensk förordning ålägger sedan 2019 markägare ansvar att undvika att gynna eller sprida invasiva arter som parkslide, och ett nytt lagförslag väntas komma i år".

undefined
Parkslide på väg att tränga upp i en trädgård i Norrköping. Men låt den vara, uppmanar Peter Dahlin, handläggare på Naturvårdsverket.

Men enligt Peter Dalin, handläggare på Naturvårdsverket, är det bästa sättet att förhindra spridningen av växten, att helt enkelt låta den vara.

– Den är väldigt svår att bekämpa, den utnyttjar genom sitt rotsystem förändringar i marken och anpassar sig till det. Så börjar man gräva letar sig rötterna vidare. Det finns alltså en mycket stor risk för spridning om växten hanteras felaktigt. Men för att parkslide ska leta sig in i hus eller rör krävs att det finns sprickor där, säger han och tillägger:

– Det värsta man kan göra är att kapa parkslide och slänga den i naturen. Så vår rekommendation är att inte bråka med den. Det pågår forskning, men det enda bra sättet vi har idag för att få bort den är att använda bekämpningsmedel men det är inte tillåtet för privatpersoner, då får man vända sig till företag med tillstånd.

undefined
På gång att föröka sig.

Om en tomtägare ändå måste avlägsna parkslide, som vid större grävjobb, anser Peter Dalin att tomtägaren bör ta kontakt med sin kommun för att höra sig för om var växten ska slängas. Eftersom inte kommunerna, enligt lag, har krav på sig att ta hand om just parkslide, kan det variera med möjligheter.

I Norrköpings kommun finns dock klara direktiv. Nodra som ansvarar för returpunkterna i kommunen ger på sin hemsida instruktioner för hur de invasiva arterna ska hanteras.

Bland annat framgår att växtavfallet ska ligga i väl förslutna säckar. Om det transporteras till en returpunkt, ska det aldrig köras på öppet flak då det finns risk för spridning. 

Vidare påpekas att växtmaterialet ska slängas i containern för brännbart – aldrig som trädgårdsavfall.  Är det en mindre mängd går det att förpacka och slänga hemma i soptunna för restavfall.

På hemsidan finns också uppgifter om fler invasiva arter som man ska se upp med, bland annat blomsterlupin vresros, jättebalsamin, jätteloka och gul skunkkalla.

undefined
Det bambuliknande växtsättet är karaktäristiskt för parkslide.

Peter Dalin får så frågan om utbredningen av parkslide ökat under senare år, mot bakgrund av bland annat den inrapportering som gjorts för Norrköpings kommun:

– Nej, det skulle jag inte säga, det handlar nog mer om att växten fått mer uppmärksamhet i media under senare tid.

Parkslide sprider sig lätt om man börjar gräva i jorden. Rotsystemet kan bli en meter lång på en växtsäsong.
Parkslide sprider sig lätt om man börjar gräva i jorden. Rotsystemet kan bli en meter lång på en växtsäsong.
Sprids med rötterna

Parkslide är 50–250 cm hög, med ett bambuliknande växtsätt. Bladen är brett äggrunda. Den blommar i september-oktober med vita, ibland rosa blommor.

Växten förökar genom rot- och stamdelar. Den har ett mycket kraftigt rotsystem. Jordstammarna i rotsystemet är kan bli upp emot 5–6 m långa och kan växa upp till 1 meter på en växtsäsong.

Parkslide kommer från Asien och introducerades i Sverige som en trädgårdsväxt.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!