Barnen får plugga hemma - på grund av corona

Elever i årskurs 4-6 på Jurslaskolan går tillfälligt över till distansundervisning, till följd av smittspridningen av covid-19.

Utbildningsnämnden och utbildningskontoret har tagit beslut om distansstudier för vissa elever på Jurslaskolan.

Utbildningsnämnden och utbildningskontoret har tagit beslut om distansstudier för vissa elever på Jurslaskolan.

Foto: Sara Segraeus

Norrköping2020-11-20 15:14

Enligt kommunen är läget på skolan ansträngt på grund av smittspridning och hög sjukfrånvaro bland personal. Därför kommer elever i årskurserna 4–6 att få undervisning på distans 23–27 november. Övriga barn som hör till skolan påverkas inte av beslutet.

– Det finns en viss förberedelse sedan tidigare, säger Oskar Abrahamsson, en av rektorerna.

Sofie Lindén, utbildningdirektör, förklarar beslutet.

– Vi har en daglig avstämning av alla våra verksamheter. Vi har följt utvecklingen på Jurslaskolan sedan en tid tillbaka. Utifrån smittspridningen och den höga sjukfrånvaron har vi bett nämndens ordförande om ett beslut att få övergå till distansundervisning under en vecka.

– Vi har sett goda resultat vad gäller att få stopp på smittspridningen när vi har fattat motsvarande beslut på andra enheter tidigare.

Har ni tillräckligt med personal som kan sköta distansundervisningen?

– Ja, det har vi. Och vi har ett distansundervisningsteam som just nu hjälper lärarna att komma i gång.

Hur stor är frånvaron bland skolpersonalen i kommunen?

– Det är väldigt olika. Som tur är, får man väl säga. Vissa enheter har i princip ingen sjukfrånvaro, medan den är större på andra. Det hänger ihop med att fler med milda symptom får stanna hemma eftersom man inte får provta.

Kan andra skolor tvingas övergå till distansundervisning?

– Vi har ett par stycken som vi diskuterar. Det är inget som jag kan kommunicera till dig just nu, men vi följer utvecklingen noga.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!