Ännu en skola inför distansundervisning

Nu står det klart att ytterligare en skola inför distansundervisning. "Smittspårningen visar att vi behöver bryta spridningen", säger Sofie Lindén.

Eleverna i årskurs 7–9 på Mosstorpskolan kommer att få distansundervisning under minst två veckor.

Eleverna i årskurs 7–9 på Mosstorpskolan kommer att få distansundervisning under minst två veckor.

Foto: Rikard W Larsson

Norrköping2020-11-13 14:35

Årskurs 7–9 på Mosstorpskolan i Skärblacka står på tur att införa distansundervisning, vilket Sveriges Radio var först att rapportera om.

I veckan har utbildningsnämnden haft dialog med regionens smittskyddsläkare om läget på skolan. På torsdagen fattades beslutet att högstadieeleverna kommer att ha distansundervisning mellan 16 och 27 november. Anledningen är att medarbetare har insjuknat.

– Det är samma scenario som vi har haft i Svärtinge. Smittspårningen visar att vi behöver bryta spridningen, säger utbildningsdirektör Sofie Lindén.

Samtidigt kan eleverna på F–6-skolan på Svärtingehus och Svärtinge skogsbacke gå tillbaka till skolan som planerat på måndag. Detta efter drygt en vecka med distansstudier. Samma dag återgår grundsärskolan i Skarphagen till ordinarie undervisning.

– Beslutet att införa distansundervisning har fallit väl ut, säger Sofie Lindén.

Även fritidshemmen i Svärtinge öppnar, men vädjar till föräldrar som kan att vara hemma med barnen.

Gymnasiesärskolan på De Geer samt Film- och musikgymnasiet fortsätter med distansstudier. Film- och musikgymnasiet övergick till distans redan den 3 november, när de hårdare restriktionerna infördes. Någon smitta har inte förekommit.

– Det var inte ett speciellt svårt beslut att ta. Det beror också på att vi har elever som reser hit, både från länet och utanför, säger skolchef Åsa Bergh.

4–9-skolan Nordic International School öppnade som planerat på torsdagen.

Karta: Mosstorpsskolan
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!