Allvaret förvånar säkerhetsförbunden

Varken Transportarbetareförbundet eller Säkerhetsföretagen har hört talas om att ordningsvakter utsatts för så allvarliga brott som sprängdåd. Samtidigt pekar de på att blåljuspersonal och ordningsvakter idag utsätts för större hotbilder än tidigare.

11 januari 2019 22:00

– Det finns ett generellt problem med att blåljuspersonal attackeras. Det är den förändring vi ser och i takt med att ordningsvakter får ett mer publikt uppdrag och har mer relationer med allmänheten drabbas de också av hot och våld, säger Li Jansson, vice vd på Säkerhetsföretagen.

Hon vill dock kommentera inte sprängdådet i måndags kväll i Norrköping då lägenhetsdörren till en mans lägenhet blev söndersprängd. En av polisens arbetshypoteser, som presenterades på polisens presskonferens i tisdags, är att sprängningen hänger samma med hans arbete som ordningsvakt.

– I den mån jag möter det här så har jag inte hört talas om den här typen av allvarlighetsgrad tidigare. Jag tror inte det är särskilt vanligt att incidenter får så här dramatiska konsekvenser, säger Li Jansson.

Hennes bild är att det är ovanligt att ordningsvakter utsätts för sprängdåd.

– Väktare och ordningsvakter utförde 2,6 miljoner insatser förra året. Det är en jättestor bransch och en jättestor mängd insatser man gör och om allvarliga incidenter av det här slaget var vanliga tror jag att vi skulle ha märkt det, säger Li Jansson.

Li Jansson anser att utvecklingen är oacceptabel och ser positivt på förslaget om att införa brottet blåljussabotage i brottsbalken, vilket den tidigare riksåklagaren Anders Perklev föreslog i den så kallade blåljusutredningen.

Hon berättar att Säkerhetsföretagen har ett väl utvecklat samarbete kring arbetsmiljöfrågor med fackförbundet Transportarbetareförbundet, som organiserar många som arbetar i bevakningsbranschen.

– I Bevakningsbranschens yrkesarbetsmiljönämnd, BYA, följer vi hela tiden händelser på arbetsmarknaden och ser till att vi vidtar funktionella lösningar på saker som dyker upp, säger Li Jansson.

Mats Andersson, ombudsman på Transportarbetareförbundet i Östergötland, är tveksam till att sprängdådet mot en man i Norrköping skulle hänga samman med hans arbete som ordningsvakt.

– Jag tycker rent spontant att det verkar vara långsökt att sprängdådet skulle ha kopplingar till hans yrke som ordningsvakt. Vi pratar dagligen med väktare och vi har aldrig hört talas om någon som känt sig hotad hemma eller något sådant, säger Mats Andersson.

Han menar att det är vanligt att väktare och ordningsvakter får ta emot verbala hot och att det ibland förekommer handgemäng när de avvisar folk, exempelvis från spårvagnar eller bussar.

– Men att en person som en ordningsvakt gjort ett ingripande mot skulle söka upp ordningsvaktens bostad och spränga en dörr verkar osannolikt, säger Mats Andersson.

Om det skulle komma fram att det varit många tillbud på en arbetsplats kan Transportarbetareförbundet agera utifrån arbetsmiljölagen.

– Då kan vi kräva dubbelbemanning eller lägga skyddsstopp. Men vi har aldrig fått in ett ärende som handlar om repressalier mot någon väktare i hemmet på det här sättet. Jag tror att andra yrkesgrupper som personal inom rättsväsendet, poliser och åklagare, och socialsekreterare är mer utsatta.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Petronella Uebel