20 personer omplaceras då boendestöd görs om

Boendestöd i Norrköping genomgår just nu stora förändringar. Hela organisationen görs om och verksamheten tvingas göra sig av med 20 personer. "Det kommer bli en tuff resa", säger enhetschef Jessica Anglén.

17 oktober 2018 18:00

Vi har tidigare rapporterat om att organisationen för boendestöd under hösten kommer göras om. Nu är omorganiseringen påbörjad och den har inletts med att 20 personer i personalen fått beskedet att de inte får vara kvar från slutet av november. De kommer omplaceras till andra enheter inom vård och omsorg.

– Det är sorgligt att man kan göra så här, jag blir ju av med mitt jobb, säger boendestödjaren Peter Höglund.

Han har 28 års erfarenhet inom psykiatrin och 3,5 år inom det kommunala boendestöd. Nu kan han bli placerad inom någon helt annan verksamhet, till exempel inom äldreomsorg.

– Och det har jag inte ett dugg erfarenhet av, säger han.

Läs mer:De vill stoppa omorganiseringen

108 personer är idag tillsvidareanställda inom boendestöd. Det är alltså nästan en femtedel av personalstyrkan som försvinner. Hela organisationen görs samtidigt om och de team som boendestödjarna arbetar i förändras helt. Istället för att som idag vara uppdelade utifrån diagnos delas de upp i tre geografiska områden.

– Det kommer bli en tuff resa innan vi hamnar på andra sidan, konstaterar enhetschef Jessica Anglén.

– För personalen innebär det att många kollegor kommer sluta, man får nya kollegor i ett nytt team och samtidigt måste man motivera brukare om att det här kommer bli bra. Det är inte lätt att hålla ångan uppe.

Omorganisationen innebär att de som har boendestöd kommer bli av med de boendestödjare de tidigare haft, vilket skapat en stor oro.

– Av brukarna är det många som säger att det kommer bli sämre och det har jag full förståelse för, säger Jessica Anglén.

– Men de ska precis som idag ha två främsta boendestödjare, men även träffa de andra i teamet.

Läs mer:M vill riva upp riktlinjen

Omorganisationen har sin grund i att man förra året såg att kostnaderna för verksamheten ökade – trots att det inte beviljats fler timmar för personer som har insatsen (under 2017 översteg boendestöd sin budget om drygt 37 miljoner med 3,5 miljoner kronor). Vård- och omsorgsdirektör Magnus Johansson gav då i uppdrag att utreda verksamheten. Utredarna konstaterade en rad problem: bland annat en stor personalomsättning och att styrningen och ledningen varit otydlig och otillräcklig under lång tid. Vad de ökade kostnaderna berodde på hade man svårt att identifiera, men kringtiden, alltså den tid personal ägnar åt till exempel möten och dokumentation, var mer än för andra verksamheter. Man konstaterade även att all personal arbetade 37 timmar per vecka, trots att detta bara skulle gälla för de som arbetar helg och kvällar. Långa transportsträckor ”har angetts” vara en anledning till de ökade kostnaderna, skrev också utredarna.

Att för mycket av personalens tid använts till resor anses vara en stor orsak till de höga kostnaderna. Därför byter man nu till den geografiska indelningen av teamen. Men hur mycket tid som gick åt till resor och hur mycket man faktiskt sparar på att göra den nya indelningen vet inte cheferna.

– Vi kan se att det är lång restid, men vi kan inte säga detaljerat exakt hur mycket det är, säger områdeschef Ingela Elfroos.

De menar dock att den nya indelningen är nödvändig eftersom man tidigare arbetade på ett sätt som gjorde stödet ojämnt i och med att tiden planerades manuellt. Nu används istället ett digitalt planeringssystem.

– Tidigare var vi flexibla, vilket innebar en frihet, men nackdelen var att det blev en del missar och brukare föll mellan stolarna. Nu kommer det vara mer schemastyrt, men en mer rättssäker verksamhet, säger Jessica Anglén.

Vad är boendestöd?

Boendestöd är en kommunal insats som riktar sig till personer som bor hemma men som har en psykisk funktionsnedsättning eller lindrig utvecklingsstörning.

Boendestödjarna kan hjälpa till med hushållsysslor, stötta i aktiviteter, att komma iväg till möten och läkarbesök och stötta i kontakter med exempelvis myndigheter och familj.

Norrköpings kommun inrättade boendestöd 1997 som ett kompletterande stöd efter psykiatrireformen två år tidigare.

I slutet av 1990-talet blev boendestöd i Norrköping gratis för den som har den.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa